K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uczniowie II LO najlepsi z wiedzy o ubezpieczeniach

0

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku zostali zwycięzcami wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Miarą ich sukcesu jest fakt, że uzyskali komplet punktów w mniej niż 8 minut. Zmierzyli się z 25 pytaniami wielokrotnego wyboru i na odpowiedzi mieli pół godziny.

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych jest zwieńczeniem „Lekcji z ZUS”, akcji edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. To projekt, którego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat ubezpieczeń społecznych. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego reprezentować będą Pomorze w finale ogólnopolskim.

– Udział w olimpiadzie pozwala nie tylko sprawdzić wiedzę pozyskaną podczas „Lekcji z ZUS”, ale także zdobyć atrakcyjne nagrody materialne oraz indeksy bądź dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie – informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Pomorzu. – Te korzyści są efektem umów i porozumień o współpracy, jakie ZUS zawiera z uczelniami. W tym roku do zdobycia są indeksy na wybrane kierunki m.in. na Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warszawski czy SGGW, a także dodatkowe punkty w rekrutacji np. na Akademię Pomorską w Słupsku, Politechnikę Gdańską, Uniwersytety Medyczne w Łodzi i Poznaniu.

Rzecznik podkreśla, że olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN. Co za tym idzie, tytuł jej laureata uprawnia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.

Ogólnopolski finał olimpiady z udziałem uczniów II LO odbędzie się 5 kwietnia. (opr. rkh)

Skomentuj