K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Raport gminy Kobylnica ws. statusu miasta

0

Władze gminy Kobylnica przedstawiły raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 30 stycznia – 24 lutego w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica. Poniżej prezentujemy zestawienie wyników na podstawie zgromadzonych przez samorząd ankiet konsultacyjnych.
.
Według rejestru mieszkańców liczba osób zameldowanych na terenie gminy Kobylnica na pobyt stały i czasowy na dzień rozpoczęcia konsultacji, tj. 30.01.2023 roku, wynosiła – 13.261, w tym na terenie miejscowości Kobylnica – 4.694.
.
Ogółem w głosowaniu wzięło udział:
a) 20,48% – w odniesieniu do liczby osób zameldowanych na terenie gminy Kobylnica,
b) 13,85% – w odniesieniu do liczby osób zameldowanych w miejscowości Kobylnica,
c) 21,87% – w odniesieniu do liczby osób zameldowanych w pozostałych miejscowościach.
.
Wyniki konsultacji na terenie całej gminy Kobylnica:
* liczba osób biorących udział w głosowaniu – 2.716, w tym głosów ważnych – 2.524, co stanowi 93%, głosów nieważnych – 192, co stanowi 7%.
* głosy ważne: liczba głosów na „tak” – 2 287, co stanowi 91%, liczba głosów na „nie” – 178, co stanowi 7%, liczba głosów „wstrzymujących się” – 59, co stanowi 2%.
.
Wyniki konsultacji na terenie miejscowości Kobylnica:
* liczba osób, które oddały głos ważny w głosowaniu – 650, w tym liczba głosów na „tak” – 573, co stanowi 88%, liczba głosów na „nie” – 66, co stanowi 10%, liczba głosów „wstrzymujących się” – 11, co stanowi 2%.
.
Wyniki konsultacji na terenie gminy Kobylnica z wyłączeniem miejscowości Kobylnica:
* liczba osób, które oddały głos ważny w głosowaniu – 1874, w tym liczba głosów na „tak” – 1714, co stanowi 91%, liczba głosów na „nie” – 112, co stanowi 6%, liczba głosów „wstrzymujących się” – 48, co stanowi 3%. (jwb)

Skomentuj