K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dofinansowanie opieki wytchnieniowej 2023

0

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał wczoraj umowy na dofinansowanie 82 jednostek samorządu terytorialnego, które w sumie otrzymają na realizację zadań z zakresu opieki wytchnieniowej nieco ponad 12,2 miliona złotych. Wśród beneficjentów jest też miasto Słupsk z kwotą 253,2 tysięcy złotych.
.
W województwie pomorskim 82 samorządy wnioskowały o dofinansowanie zadań na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. Z tytułu opieki wytchnieniowej pełniącym tę rolę oferowane jest w postaci doraźnej bądź czasowej wsparcie w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niesamodzielną. W tym roku na działania związane z tą formą wsparcia województwo pomorskie otrzymało z Funduszu Solidarnościowego łącznie nieco ponad 12,2 miliona złotych. Wśród jednostek z regionu słupskiego, którym przyznane zostało dofinansowanie, znalazły się: miasto Słupsk – 253.223 złotych, gmina Słupsk – 107.712 złotych, miasto Ustka – 67.320 złotych i gmina Kobylnica – 22.491 złotych. Wczoraj wojewoda pomorski podpisał właśnie w tej sprawie stosowną umowę z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
.
Słupski MOPR na wytchnieniowy pobyt dzienny przeznaczy w tym roku środki w wysokości 195.840 złotych. Chodzi przede wszystkim o opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w tym dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, w czasie kiedy ich opiekunowie będą mogli odpocząć lub załatwiać swoje sprawy. Natomiast na pobyt całodobowy w ośrodkach wsparcia, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanym do rejestru wojewody lub w innych miejscach wskazanych przez uczestnika programu, słupski ośrodek przeznaczy kwotę 57.384 złotych. (jwb)

Skomentuj