K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wjazd na Wiejską tylko od strony centrum miasta

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że w związku z postępami prac przy przebudowie ulicy Wiejskiej nastąpi zmiana w organizacji ruchu. Nowe zasady zaczną obowiązywać od najbliższego poniedziałku.
.
Od poniedziałku, 20 marca, oddana do użytku zostanie zmodernizowana jezdnia zachodnia ulicy Wiejskiej, prowadząca w kierunku szpitala. Jednocześnie tego samego dnia zamknięta zostanie jezdnia wschodnia, prowadząca w kierunku centrum miasta i rozpoczną się zaplanowane roboty drogowe. Prace brukarskie związane z budową nowego chodnika i drogi rowerowej po tej stronie ulicy zostały wykonane wcześniej, bez wprowadzania utrudnień w ruchu pojazdów. Objazdy w kierunku centrum miasta podobnie jak do tej pory możliwe będą ulicami Kniaziewicza i Kozietulskiego.
.
Zmiany w komunikacji miejskiej
.
Od pierwszych porannych kursów w poniedziałek, 20 marca, wprowadzony zostanie zmieniony układ tras linii nr 1, 3, 7, 8, 15, 16 i 21 w obrębie ulicy Wiejskiej. W związku z oddaniem do użytku jezdni zachodniej na stałą trasę ulicami Wiejską i Nad Śluzami powrócą linie nr 1, 3 i 8. Na jezdnię zachodnią przywrócony zostanie także ruch linii nr 7,  15, 16 i 21 w kierunku osiedla Westerplatte. Jednocześnie zaplanowano wprowadzenie tras objazdowych dla kierunku przeciwnego, tj. do centrum miasta.
.
• Linie nr 1, 8 i 21 od ulicy Arciszewskiego przebieg trasy ulicami: Kniaziewicza, Gdańską, Pobożnego, Armii Krajowej, Kaszubską i Kilińskiego.
• Linie nr 3 i 7 od ulicy Bohaterów Westerplatte przebieg trasy ulicami: Kozietulskiego, Gdańską, Pobożnego, Armii Krajowej, Kaszubską i Kilińskiego.
• Linie nr 15 i 16 od Bohaterów Westerplatte przebieg trasy ulicami: Kozietulskiego, Gdańską i Zamkową.
.
Przystanek „Kniaziewicza” w kierunku centrum miasta zostanie tymczasowo zlokalizowany na ulicy Kniaziewicza i będzie obsługiwany wyłącznie przez linie nr 1, 8 i 21. Przystanek zastępczy „Wiejska” zostanie zlokalizowany na ulicy Gdańskiej i będzie obsługiwany przez linie nr 1, 3, 7, 8, 15, 16 i 21. (opr. jwb, fot. R. Hetnarowicz)


Skomentuj