K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Owocowa z dofinansowaniem na remont

0

W połowie marca Słupsk otrzymał dofinansowanie z rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2026 na przebudowę i rozbudowę ulicy Owocowej. To już 13. inwestycja, którą miasto realizuje w ramach środków pochodzących z tego źródła.
.
Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków skarbu państwa wynosi prawie 6,5 miliona złotych, co stanowi 80 procent wartości remontu ulicy Owocowej w Słupsku. Łączny koszt inwestycji sięga nieco ponad 8 milionów złotych. To już 13. zadanie infrastrukturalne wykonywane przez miasto z dofinansowaniem w ramach rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2026. Warto dodać, że wnioski na realizację na 14. i 15. inwestycji, z przeznaczeniem na modernizację czterech kolejnych ulic, także zostały już złożone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
.
Co istotne, remont ulicy Owocowej w Słupsku otwiera proces tworzenia szkieletu komunikacyjnego tzw. osiedla Owocowa.
.
– To teren zabudowy mieszkaniowej, przede wszystkim deweloperskiej, na wschód od ulicy Kaszubskiej – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Ulica Owocowa zostanie rozbudowana i docelowo zyska m.in. nową jezdnię bitumiczną z całą infrastrukturą, z odwodnieniem, z oświetleniem, gdzie powstaną przystanki autobusowe, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. To pierwszy krok na tym osiedlu, ponieważ w urzędzie wojewódzkim w tej chwili jest już złożony wniosek o dofinansowanie analogicznego zakresu prac przy ulicach Duńskiej i Norweskiej. Tak więc te trzy ulice docelowo stworzą szkielet komunikacyjny do obsługi całego terenu.
.
Pierwsze inwestycje w tym obszarze już są prowadzone, a częściowo na niektórych ulicach nawet zakończone, ponieważ – podkreśla dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej – w pierwszym etapie od ubiegłego roku przy Litewskiej, Fińskiej i Estońskiej układane były drogi z płyt betonowych wraz z oświetleniem.
.
W związku z przyznanym dofinansowaniem na remont ulicy Owocowej roboty drogowe planowane są na drugą połowę bieżącego roku, natomiast termin zakończenia inwestycji sięga roku 2024. Przedmiotem inwestycji jest przede wszystkim poprawa parametrów techniczno-użytkowych ulicy. Projektowany odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Kaszubską, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Fińską. W ramach przebudowy zaplanowano ujednolicenie nawierzchni jezdni do postaci bitumicznej, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę ciągu pieszo-rowerowego z masy bitumicznej o szerokości 3 metrów oraz budowę chodnika i obustronnych przystanków autobusowych z wiatami. Poprawiony zostanie także systemu odwodnienia drogi poprzez budowę kolektora deszczowego wraz z wpustami, a budowa oświetlenia ulicznego zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Na koniec cały teren przydrożny wzbogacony zostanie o nowe nasadzenia drzew, trawniki i łąki kwietne oraz elementy małej architektury, w tym ławki i śmietniki. / Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj