K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Radiowóz od miasta

0

Dzisiaj (27 marca) przed słupskim ratuszem Komenda Miejska Policji w Słupsku wzbogaciła swój tabor pojazdów o kolejny radiowóz. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu miejskiego samorządu.

– Finalizujemy dzisiaj projekt, z którego jestem bardzo dumna – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Dziękuję Radzie Miejskiej za przyjęcie mojej rekomendacji, żeby wspierać policję miejską pomocą materialną na miarę naszych możliwości i potrzeb. Dołożyliśmy się do zakupu tego pojazdu kwotą 50 tysięcy złotych.

– Otrzymujemy radiowóz tak bardzo potrzebny w flocie 34 oznakowanych pojazdów – informuje podinsp. Mariusz Mejer, komendant miejski słupskiej policji. – Jest to pojazd marki Kia przeznaczony do służby w Komisariacie I, który realizuje najwięcej zadań związanych z bezpieczeństwem. W roku ubiegłym w całym regionie słupskim mieliśmy około 150 tysięcy interwencji, z których około 80% wymagało przemieszczenia się, zaangażowania radiowozów oznakowanych w głównej mierze, ale też nieoznakowanych. Pomoc uzyskana od miasta jest bardzo duża i za nią dziękujemy.

Prezydent miasta przekazał komendantowi KMP w Słupsku kluczyki do nowego radiowozu przed gmachem ratusza. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj