K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wkrótce pierwsze trzynastki

0

Wkrótce emeryci i renciści w Polsce otrzymają pierwsze dodatkowe świadczenia roczne, tzw. trzynastki. Nie trzeba składać żadnego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże trzynastą pensję z urzędu.
.
Dodatkowe świadczenie roczne przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca będą mieli przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia. Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki. ZUS przeprowadzi całą procedurę z urzędu.
.
Jak informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego, zgodnie z ustawą tzw. trzynastki będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. W tym roku jest to kwota 1.588,44 zł brutto. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.
.
Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenia w maju. Jeżeli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci świadczenia przed dniem wolnym. Jeśli np. termin płatności emerytury lub renty to 10 kwietnia, a tym roku jest to poniedziałek wielkanocny, to uprawniony otrzyma swoje świadczenie wraz z trzynastką jeszcze przed tą datą.
.
Pierwsze wypłaty tzw. trzynastek ZUS wykona 31 marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Kolejne terminy to: 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 kwietnia. Osoby, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1 maja, dostaną dodatkowe środki jeszcze przed majówką. (opr. jwb)

Skomentuj