K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wyjątkowy patronat w Mechaniku

0

Słupska firma Markos rozszerzyła swoją współpracę z Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Umowa zawarta 27 marca w ratuszu dotyczy kształcenia monterów jachtów i łodzi. Markos jest jednym z największych zakładów produkcyjnych w regionie. Zatrudnia ponad 1.100 pracowników.

Prezes Markosa Cezary Koseski krotko przypomniał ponad 30-letnią historię swojej firmy i zwrócił uwagę na perspektywy jej rozwoju. Jednym z przyszłościowych kierunków jest budowa łodzi turystycznych. Kroki poczynione w tym kierunku już zaczęły przynosić efekty w postaci uznania klientów, a w ślad za tym zamówieniami na kolejne takie jednostki pływające.

– Przed kilku laty przed nami otworzyła bramy nowa dziedzina, budowa łodzi turystycznych – mówi Cezary Koseski. – Budujemy je dla wielu klientów i stanowią u nas największy udział procentowy w naszej produkcji i sprzedaży. Łodzie turystyczne są bardziej wymagające jeżeli chodzi o estetykę, dokładność, co jest wyzwaniem dla naszej firmy. To jest jeden z powodów naszej podpisywanej dzisiaj umowy.

Firma Markos objęła patronatem klasę szkoły branżowej pierwszego stopnia, która będzie kształcić monterów jachtów i łodzi. Młodzież będzie miała możliwość praktycznej nauki zawodu w siedzibie firmy, która w tym celu utworzy specjalne warsztaty szkolne. Przez pierwszy rok nauki właśnie w nich będzie się odbywało zapoznawanie z bazą materiałową, narzędziową i procesami produkcji. Dopiero w drugim i trzecim roku nauki uczniom zostanie umożliwione praktyczne poznawania procesu powstawania łodzi na każdym stanowisku w halach produkcyjnych firmy. Uczniowie ZSMiL w dni praktyk będą dowożeni ze szkoły do zakładu pracy transportem firmowym. Klasa zostanie uruchomiona już we wrześniu tego roku, a jej program nauczania szkoła ustali w porozumieniu z firmą. Klasa liczyć będzie tylko 10 uczniów. Co ważne, nauczyciele zawodu w Mechaniku mogą także liczyć na doskonalenie swej wiedzy w zakresie określonym potrzebami firmy.

Prezes Cezary Koseski podkreślił, że absolwenci tej klasy mogą liczyć na zatrudnienie w jego firmie, ale nie będzie to obowiązkowe. Pracownicy z tej branży poszukiwani są na rynku, który oferuje godziwe wynagrodzenie i warunki zatrudnienia. Najzdolniejsi mogą liczyć na kontynuowanie nauki na poziomie technikum, a następnie na wsparcie finansowe w sytuacji podjęcia kierunkowych studiów.

Umowę zawarto w Pałacu Ślubów słupskiego ratusza. Ze strony firmy Markos podpisał ją prezes Cezary Koseski, a ze strony Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku dyrektor Barbara Zakrzewska. Kontrasygnatę na tym dokumencie złożyła Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj