K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Fundacja z darem dla szpitala

0

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku poinformował o nawiązaniu bardzo ważnej współpracy z Fundacją „Widzialne”. Dzięki niej w 12 miejscach szpitala udało się zamontować pojemniki na materiały higieniczne dla kobiet.

Marcin Prusak, rzecznik słupskiego szpitala przekazał obszerna notatkę dotyczącą tej współpracy i wizyty przedstawicielek fundacji w szpitalu.

Od dwóch lat Fundacja podejmuje liczne działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji z powodu ubóstwa menstruacyjnego, czyli sytuacji ograniczonego z powodów ekonomicznych dostępu do środków higienicznych podczas okresu. W ostatnim czasie Fundacja „Widzialne”, we współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja założyła siedem Punktów Pomocy Okresowej na Terenie Trójmiasta. Aby rozwinąć sieć punktów pomocy dla kobiet i objąć pomocą jak największą liczbę kobiet w województwie pomorskim Fundacja „Widzialne” zaproponowała kolportaż darmowych artykułów menstruacyjnych także w słupskim szpitalu. Zarząd szpitala natychmiast przystał na propozycję, ponieważ okazuje się, że brak możliwości dostępu do artykułów menstruacyjnych w Polsce jest sporym problemem. Z informacji przekazanych w czerwcu 2022 r. podczas posiedzenia Senackiego Zespołu „Zdrowie Polaków” wynika, że co piątej Polce zdarza się nie mieć środków na zakup podpasek, a 39 proc. kobiet z ubogich domów, czyli takich, w których miesięczny przychód nie przekracza 800 zł, rezygnuje z zakupów artykułów menstruacyjnych na rzecz innych wydatków.
Dzięki założeniu takich Punktów Pomocy Okresowej osoby doświadczające problemu ubóstwa menstruacyjnego mogą skorzystać z darmowych podpasek lub tamponów w czasie przebywania w naszej placówce.

Umowa między szpitalem a Fundacją „Widzialne” podpisana została na okres od marca 2023 r. do marca 2026 r. Szpital udostępnia miejsca do zawieszenia szafek z materiałami higienicznymi, a Fundacja zapewnia regularne dostarczanie bezpłatnych materiałów menstruacyjnych we współpracy z „Akcją Menstruacją”.

W piątek, 31 marca o godz. 12.00 przedstawicielki fundacji „Widzialne” przywiozły do naszego szpitala skrzynki z materiałami menstruacyjnymi i wspólnie z naszymi pracownikami technicznymi zamontowały je w wyznaczonych przez pracowników szpitala miejscach.

Marcin Prusak
rzecznik prasowy
kierownik działu
Dział Rozwoju Promocji i Marketingu

(opr. rkh, fot. WSS Słupsk)

Skomentuj