K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Świąteczny posiłek Caritasu

0

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej organizuje w pierwszych dniach kwietnia posiłki wielkanocne dla potrzebujących. Osoby samotne, ubogie, bezdomne będą mogły spotkać się przy wspólnym stole w kilku miejscach. W Słupsku takie spotkanie odbędzie się w Wielki Czwartek o godzinie 17 w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych przy ulicy Niedziałkowskiego 2.
.
Podczas uroczystości w ZSMiL obecni będą ks. bp Zbigniew Zieliński oraz Barbara Zakrzewska, dyrektor szkoły. Gospodarze liczą na obecność około 160 osób.
.
Posiłki wielkanocne na terenie całej diecezji będzie można zorganizować dzięki wsparciu sponsorów, jak również dzięki zbiórkom do puszek w ramach „Jałmużny Wielkopostnej”. Podczas tej wielkopostnej akcji dzieci oraz młodzież do specjalnie przygotowanych skarbonek wrzucały oszczędności, które w całości przeznaczane są na organizację posiłków świątecznych dla najbardziej potrzebujących.
.
Przy stołach świątecznych pomagać będą wolontariusze z parafialnych zespołów Caritas, szkolnych kół Caritas oraz skauci.
.
Ksiądz Łukasz Bikun, dyrektor CDKK, dziękuje także za dary żywnościowe gromadzone w ramach akcji „Tak. Pomagam!”. W sumie darczyńcy ofiarowali 6 ton produktów żywnościowych, które zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom diecezji. Najwięcej zebrało Hospicjum Caritas – 618 kilogramów oraz Parafialny Zespół Caritas ze sławieńskiej parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 510 kilogramów. (jwb)

Skomentuj