K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

0

Stacja Socjalna Joannitów mieści się przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku i działa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Teraz, rozwijając współpracę z Pomorskim Towarzystwem Zakonu Joannitów z Niemiec, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje nowy wspólny projekt, mający służyć doświadczającym kryzysu bezdomności.
.
Joannici prowadzą działalność charytatywną i społeczną. Wsparcie trafia do każdego potrzebującego, zwłaszcza do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Teraz Miejski Ośrodek Rodziny, w ramach którego funkcjonuje Stacja Socjalna Joannitów w Słupsku, poszerza zakres współpracy z dotychczasowym partnerem – Pomorskim Towarzystwem Zakonu Joannitów z Niemiec.
.
– Zdobyliśmy 5 tysięcy euro w ramach grantu, co pozwoliło nam przeprowadzić mały remont pomieszczenia Stacji i wyposażyć w sprzęt. Rozpoczynamy nowy rozdział – powstaje Punkt Pielęgnacyjno-Higieniczny, przede wszystkim z myślą o osobach w kryzysie bezdomności – mówi Marcin Treder, dyrektor MOPR w Słupsku. – Osoby z takim problemem będą mogły skorzystać w tym miejscu z łazienki, będą mogły się ostrzyc, ogolić. Będziemy badać podstawowe parametry życiowe, wykonywać drobne zabiegi pielęgnacyjne, zmiany opatrunków. Zajmiemy się także profilaktyką zdrowia, szczególnie w obszarze chorób pasożytniczych czy schorzeń dermatologicznych.
.
Punkt Pielęgnacyjno-Higieniczny Stacji Socjalnej Joannitów czynny będzie dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godzinach 10-12 – stacjonarnie, natomiast mobilnie w zależności od potrzeb. Personel ma także do dyspozycji w ramach wykonywanych zadań służbowy samochód, sfinansowany swego czasu przez partnera z Niemiec. Działalność Stacji uzależniona jest od zasobów kadrowych.
.
– Tutaj apel – wciąż szukamy pani pielęgniarki. Jeśli taką osobę uda nam się zatrudnić, to w tym momencie katalog działań będzie dużo szerszy, zahaczający o czynności typowo pielęgniarskie – mówi dyrektor Marcin Treder. – Jednocześnie jest grupa medyków, która – realizując pewną potrzebę społeczną – czasami deklaruje gotowość działań w ramach wolontariatu. Jedni wyjeżdżają na misje, ale nie każdemu sytuacja zdrowotna, rodzinna czy zawodowa pozwala na coś takiego, jeśli więc ktoś z państwa – pielęgniarz, pielęgniarka, lekarz czy lekarka – czułby taką potrzebę, to zachęcamy do współpracy. W ramach Stacji jesteśmy w stanie taką przestrzeń otworzyć i wspólnie działać na rzecz osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy ubogich mieszkańców naszego miasta.
.
Pomieszczenia Stacji Socjalnej Joannitów – przybudówka z boku hali Gryfia – użyczane są przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji. (jwb, fot. MOPR)

Skomentuj