K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowa edycja programu in vitro

0

Radni miejscy zdecydowali w lutym bieżącego roku o kontynuowaniu lokalnego programu przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą in vitro. W latach 2023-2027 miasto przeznaczy na ten cel 400 tysięcy złotych. Przekłada się to na 16 procedur medycznych rocznie, w sumie – 64 w trakcie całego okresu finansowania. Wybrani zostali już realizatorzy procedur medycznych.
.
W lutym bieżącego roku miejscy radni zdecydowali o kontynuowaniu programu in vitro dla par ze Słupska. Zakłada on dofinansowanie procedur medycznie wspomaganej prokreacji in vitro w wysokości do 6 tysięcy złotych dla jednej pary. Każdego roku dofinansowanie otrzyma 16 par, co oznacza, że w okresie 4 lat finansowania tej edycji aż 64 pary będą mogły skorzystać z programu. Dotąd w ramach procedury in vitro urodziło się już 35 dzieci, 7 ciąż trwa nadal.
.
Miasto na początku maja przeprowadziło już postępowanie wyłaniające realizatorów tego działania. W 2023 roku zakłada się przeprowadzenie 16 procedur in vitro przez pięć podmiotów medycznych:
.
* Gameta – Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ulica Świętego Piotra 21, 81-347 Gdynia – 3 procedury, miejsce realizacji świadczeń – realizacja świadczeń w siedzibie w Gdyni,
.
* Invicta Sp. z o.o., ulica Polna 64, 81-740 Sopot – 7 procedur, realizacja świadczeń: Klinika i Laboratoria Medyczne Invicta, ulica Leszczynowa 16/1, 76-200 Słupsk oraz Klinika i Laboratoria Medyczne Invicta, ulica Rajska 10, 80-850 Gdańsk,
.
* Medi Partner Sp. z o.o., ulica Cybernetyki 19, 02-532 Warszawa, InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia – 2 procedury, miejsce realizacji świadczeń: InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia, ulica 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
.
* Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. K., ulica Akademicka 26, 15-267 Białystok – 3 procedury, realizacja świadczeń: Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologia i Położnictwo – Bocian 8, aleja Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk,
.
* Vitrolive Sp. z o.o., aleja Wojska Polskiego 103, 70-483 Szczecin – 1 procedura, miejsce realizacji świadczeń: Vitrolive Sp. z o.o., aleja Wojska Polskiego 103, 70-483 Szczecin.
.
Kwalifikacji par – uczestników programu – dokonują realizatorzy słupskiego programu. Obowiązują następujące kryteria włączenia beneficjentów do udziału w programie in vitro:
.
1) wiek kobiety mieszczący się w przedziale 20-40 lat (według rocznika urodzenia),
.
2) spełnienie określonych ustawą warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie,
.
3) zamieszkiwanie od co najmniej roku (zarówno kobieta jak i mężczyzna) w mieście Słupsku i rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku. Weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT lub na podstawie Słupskiej Karty Mieszkańca,
.
4) wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków po upływie jednego roku oraz ich kriotransferów (poza pierwszym kriotransferem, jeżeli nie wykonano transferu na cyklu świeżym), a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
.
5) pozostawanie we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna).
.
Program przewiduje dofinansowanie dla pary do:
.
1) jednej procedury w wyniku której doczekała się urodzenia żywego dziecka,
.
2) dwóch procedur (do 6 000 złotych na każdą) w sytuacji, gdy pierwsza była nieskuteczna (jeżeli w jej wyniku i wykorzystaniu wszystkich uzyskanych z niej zarodków nie doszło do urodzenia żywego dziecka). Kolejna procedura pobrania i zapłodnienia komórki jajowej nie może być wykonana bez wykorzystania wszystkich wcześniej uzyskanych i przechowywanych zarodków. (jwb)

Skomentuj