Radni Pokaż więcej

0
Radni

Podczas wtorkowej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Słupsku powołana została komisja nadzwyczajna, która ma ustalić, czy radny Paweł Szewczyk korzysta z mienia komunalnego na warunkach uprzywilejowanych. Taki tryb postępowania zaproponowała przewodnicząca rady Beata Chrzanowska, a podstawą był październikowy wniosek mieszkańca…

0
Radni

Budowa ulicy Legionów Polskich i przejęcie przez Słupsk w 2023 roku terenów położonych na północny zachód od miasta, rodzi pytania o los drzew rosnących wzdłuż gruntowej drogi do Bierkowa. Swoje zaniepokojenie po raz wtóry zgłosił słupskiemu ratuszowi radny Bogusław Dobkowski.…

0
Radni

28 września 2022 roku radni Rady Miejskiej w Słupsku wystosowali apel do samorządu województwa w sprawie wsparcia finansowego w utrzymaniu bieżącym Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”. Instytucja działa od 1977 roku. Od początku istnienia związana jest z odbywającym się co roku…

0
Radni

Zbliżająca się sesja Rady Miejskiej w Słupsku będzie stała pod znakiem podwyżek dla mieszkańców miasta. Projekty uchwał przewidują wzrost stawek podatku od nieruchomości i opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego. O ile wzrostu podatku od nieruchomości można było się spodziewać,…

0
Radni

Słupska radna Renata Stec w oficjalnym zapytaniu do prezydent miasta zwraca uwagę na niezgodne z prawem parkowanie na ciągu pieszym obok kościoła Mariackiego. Jak informuje radna i pobliscy mieszkańcy, codziennie na tym łączniku zaparkowany jest sznur samochodów, a niektórzy kierowcy…

0
Radni

Radny Rady Miejskiej w Słupsku Bogusław Dobkowski pochylił się nad koncepcją realizacji nowej ulicy Szpilewskiego w Słupsku. W oficjalnym zapytaniu do prezydent miasta radny pyta między innymi o powód zdecydowania się na rozpoczęcie realizacji inwestycji na odcinku od ulicy Szczecińskiej…

0
Radni

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Słupsku poruszono temat decyzji Rady Ministrów w sprawie powiększenia miasta o część sołectw Bierkowo, Strzelino i Płaszewko. Dyskusja trwała prawie godzinę, a radni zastanawiali się, czy zmiana granic administracyjnych jest sukcesem czy porażką. Piątkowa…

1
Radni

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni głosowali za zwiększeniem budżetu budowy zbiornika retencyjno-rozsączającego u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego, który miałby zapobiec częstemu zalewaniu posesji. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład pierwotnie oszacowana została na 5 milionów złotych.…

0
Radni

Kamil B., radny Rady Miejskiej w Słupsku został skazany przez Sąd Rejonowy w Słupsku na karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata za oferowanie płatnej protekcji i oszustwa. Wyrok jest nieprawomocny. Radny został już wydalony z klubu i Platformy…

0
Radni

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek opłat za postój samochodu w strefie płatnego parkowania na terenie miasta. Oznacza to, że za pierwsze pół godziny zapłacimy 2 złote, a za godzinę 4 złote. Podczas…

0
Radni

Podczas wczorajszej sesji miejskich radnych zapadła decyzja o woli postawienia pomnika Jana Olszewskiego, nieżyjącego opozycjonisty i byłego premiera. Z inicjatywą wyszli radni Prawa i Sprawiedliwości, a pomnik ma powstać za pieniądze pozyskane z innych źródeł niż budżet miasta. Wczorajsza sesja…

0
Radni

Dziś, 27 maja, odbyła się konferencja prasowa słupskich radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poruszono na niej kwestię realizacji budżetu Słupska za rok 2021 oraz przedstawiono koncepcję zagospodarowania Parku Kultury i Wypoczynku. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości poruszono…

0
Radni

Radni miejscy Anna Rożek oraz Paweł Szewczyk złożyli zapytanie do prezydent miasta w sprawie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Chodzi o wysoką skarpę ze ścieżką dla cyklistów przy ulicy Legionów Polskich i brak barier zabezpieczających. O poprawę bezpieczeństwa rowerzystów korzystających ze…

0
Radni

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęta została uchwała dotycząca woli zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka. Ta decyzja umożliwia bezpośrednie pozyskiwanie środków inwestycyjnych na tej samej zasadzie, jaka dotyczyła Trójmiasta. Podczas ostatniej…

0
Radni

Wczoraj radni podczas sesji zagłosowali przeciwko zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Westerplatte-Hubalczyków” i „Górna” w Słupsku. Tym samym w znajdującym się tam wąwozie nie powstaną bloki mieszkaniowe. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku pod głosowanie został poddany…

0
Radni

Radny Rady Miejskiej w Słupsku Bogusław Dobkowski złożył zapytanie do władz miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkół przy ulicy Zaborowskiej. Radny apeluje o budowę przejścia dla pieszych, tak potrzebnego w tej szybko rozwijającej się części miasta. Do…

0
Radni

Na wczorajszej (30 marca) sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni przyjęli uchwałę, która upoważnia prezydent Krystynę Danilecką-Wojewódzką do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta. Upoważnienie dotyczy wyłącznie udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jednym z punktów wczorajszej sesji…

1
Radni

Radny Bogusław Dobkowski złożył zapytanie do władz miasta w sprawie standardów utrzymania czystości w dzielnicy Zachód. Część ulic nie została objęta stałym utrzymaniem, a śmieci z Legionów Polskich i dróg przyległych mają być wywożone raz na dwa tygodnie. Według pisma,…

0
Radni

W miniony czwartek Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przedstawił swoje stanowisko w sprawie inicjatywy grupy radnych Rady Miejskiej w Słupsku dotyczącej przejęcia udziałów w szpitalu. W piśmie czytamy m.in. o kwocie prawie 6 milionów złotych, które to szpital w latach 2015-2021…

0
Radni

Podczas wczorajszej sesji miejskich radnych podjęto temat uzyskania przez miasto udziałów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Radny Tadeusz Bobrowski argumentował pomysł tym, że miasto zainwestowało w budowę szpitala ponad 21 milionów złotych, a teraz jest on spółką prawa handlowego…

0
Radni

Dziś, 17 stycznia, odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek prezydenta Słupska. Radni zajęli się sprawą przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta. Rozpatrywano także obejmującą 12 punktów deklarację miasta wobec mieszkańców 6 sołectw, które mają zostać włączone…

0
Radni

Podczas przedświątecznej sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego radni przyjęli plan finansowy na 2022 rok. W budżecie widnieje ponad 1,3 miliarda złotych po stronie wydatków i około 1,2 miliarda złotych po stronie dochodów. Wraz z budżetem została także przyjęta Wieloletnia Prognoza…

0
Radni

Ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Słupsku w większości poświęcona była uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok. Przedstawiciele poszczególnych klubów radnych wskazywali na niedostatki i brak ujęcia w projekcie uchwały zgłaszanych wcześniej zadań. Podczas dzisiejszej sesji prowadzonej zdalnie radni miejscy…

0
Radni

W najbliższą środę, 29 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej, podczas której słupscy radni będą głosować za przyjęciem budżetu miasta na 2022 rok. W planach jest także podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta…

1 2 3 10