K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lęborska Akademia Młodych

0

Mieszkańcy powiatu mający mniej niż 30 lat mogą wziąć udział w drugiej edycji projektu „Lęborska Akademia Młodych”. Obecnie w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Stolem” w Lęborku prowadzona jest rekrutacja osób zainteresowanych szkoleniami oraz stażami zawodowymi.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu „Lęborska Akademia Młodych”, będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Jolanta Piekarska z Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lęborku wyjaśnia, że projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu lęborskiego, którzy nie ukończyli 30. roku życia, nie kształcą się i nie pracują. Oferta obejmuje szkolenie komputerowe oraz 6-miesięczne staże ze stypendium.

Podczas szkoleń uczestnikom zapewnione będą zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo otrzymają zwrot kosztów związanych z wynajęciem opiekunów dla dzieci lub osób zależnych. Jolanta Piekarska informuje, że rekrutacja zaczęła się 20 marca i zakończy się 2 kwietnia. Wszyscy zainteresowani mogą wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy w siedzibie KIP „Stolem” w Lęborku przy ulicy Krzywoustego 1.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.