K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Targi Edukacyjne w PCE

0

Kadra nauczycielska wspólnie z reprezentantami poszczególnych klas wystawiła profesjonalne stoiska promujące poszczególne zawody. Dzisiaj w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku zakończyły się trzydniowe tragi zachęcające gimnazjalistów do kontynuowania nauki właśnie w tej szkole.

Targi edukacyjne w szkołach powiatu lęborskiego organizowane są zazwyczaj w marcu i trwają trzy dni. W tym czasie młodzież ma szansę zapoznania się z kierunkami kształcenia, kadrą pedagogiczną i zapleczem dydaktycznym w poszczególnych placówkach ponadgimnazjalnych. O jak najlepszą prezentację zadbano również w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

W tych dniach drzwi szkoły otwarte są dla uczniów gimnazjów lęborskich i powiatu lęborskiego – mówi Artur Obolewski, dyrektor PCE-ZSP w Lęborku. – Wszyscy chętni podejmowani są przez nas w sali gimnastycznej, gdzie mamy stanowiska prezentujące konkretny zawód.

W trakcie trzydniowych targów uczniowie zachęcali swoich młodszych kolegów i koleżanki do kontynuowania nauki właśnie w ich szkole. Natalia jest uczennicą drugiej klasy o profilu sprzedawca. Jest bardzo zadowolona ze swojego wyboru i poleca młodszym kolegom pójście w jej ślady. Natomiast Maciej, przyszły technik budownictwa, wybrał ten kierunek, ponieważ daje mu możliwość znalezienia ciekawej pracy, ewentualnie dalszego kształcenia politechnicznego, na przykład na inżynierii lądowej.

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzony będzie nabór do klas technikalnych w zawodach technik logistyk – profil wojskowy, technik budownictwa – profil inżynieryjno-wojskowy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dyrektor Obolewski dodaje, że oprócz klas technikalnych szkoła daje wiele możliwości kształcenia w klasach branżowych, czyli dawnych zasadniczych zawodowych. Od 1 września szkoła branżowa kształcić będzie specjalistów kierunków budowlanych i drzewnych, ale też – w porozumieniu z gildią rzemieślniczą – sprzedawców, fryzjerów, kucharzy, piekarzy czy cukierników.

Oprócz pozyskiwania szczegółowych informacji i obserwowania pokazów goście odwiedzający szkołę mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez młodzież.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.