K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Debata o przyszłości

0

W II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku spotkali się z uczniami zagraniczni goście. Wspólnie debatowali o idei zamieszkania i życia w innych krajach oraz związanymi z tym planami na przyszłość.

Debata zorganizowana została przez II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 3 w Słupsku. Na pomysł jej przeprowadzenia wpadli uczniowie placówek wraz z nauczycielką w obliczu zmieniających się trendów na rynku pracy oraz prawdopodobnych potrzeb szukania swojej przyszłości poza granicami kraju.

Spotkanie kierowane było przede wszystkim do tegorocznych maturzystów. Miało dać odpowiedź na pytanie: co dalej? Czy po zdanym egzaminie dojrzałości wyjechać za granicę w poszukiwaniu dla siebie miejsca do życia, czy zostać w Polsce, kształcić się dalej, a może szukać zatrudnienia w innym mieście? Może zmienić środowisko?

Wymyśliliśmy z uczniami, że dobrze byłoby porozmawiać z kimś, kto ma większe lub mniejsze doświadczenie w aklimatyzacji w nowym środowisku. Stąd zrodził się pomysł dzisiejszej debaty. Jej tytuł – New country, new beginnings – ze znakiem zapytania, bo – warto zastanowić się – czy to nowy początek, czy raczej koniec dawnego, czy łatwo pozostawić dotychczasowe życie i zacząć nowe, czy też nie – mówi Maria Rządkowska, nauczycielka II LO.

Hasło debaty – Nowy kraj, nowe początki? – organizatorzy wzięli sobie do serca, zapraszając do niej między innymi amerykańskich żołnierzy z redzikowskiej bazy oraz znanych w środowisku akademickim nauczycieli języków – z Azerbejdżanu, Ghany i Słowenii, którzy przebywają w Polsce z różnym doświadczeniem – od kilku tygodni do kilkunastu lat.

Chcielibyśmy, aby powiedzieli nam, dlaczego akurat Polska, dlaczego taki kierunek, takie miejsce, jakie mają wrażenia z pobytu tutaj, jakie doświadczenia. Może dadzą wskazówki naszym uczniom, jak się zaaklimatyzować, co wybierać, co brać pod uwagę, co spróbować przewidzieć, co może się wydarzyć i na co móc liczyć w obcym kraju – mówi Maria Grządkowska, współorganizatorka spotkania.

Debata była podzielona na część zapoznawczą, w której zaproszeni goście opowiadali o sobie i swoich doświadczeniach, oraz część dyskusyjną, w której mogli debatować z obecnymi na sali uczniami i odpowiadać na ich pytania. Była to pierwsza tego typu inicjatywa szkolna, chociaż – zważywszy na zaangażowanie zarówno kadry, jak i wychowanków – z pewnością nie ostatnia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.