K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zapalmy się na niebiesko

0

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Większość zdrowych ludzi nie ma pojęcia, w jaki sposób osoba autystyczna odbiera otaczającą ją rzeczywistość. Dla zainteresowanych problematyką autyzmu w najbliższych dniach w Słupsku odbędą się spotkania ze specjalistami i terapeutami.

W ramach III edycji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zapraszają rodziców/opiekunów wraz z dziećmi oraz inne osoby zainteresowane tematyką na kolejne bezpłatne warsztaty szkoleniowe i konsultacje z cyklu: „Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu”.

Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców miasta do podejmowania działań na rzecz osób dotkniętych autyzmem i zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację, jakiej doświadczają chorzy oraz ich najbliżsi. Spotkania będą okazją do upowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania dziecka autystycznego oraz wspomagania jego rozwoju.

Słupskie obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu połączone z warsztatami dla zainteresowanych zorganizowane są w dniach 7 i 8 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” przy ulicy Niedziałkowskiego 6 (SCOPiES).

Podczas wykładów i warsztatów udostępnione zostaną materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące terapii wykorzystywanych w pracy z dzieckiem z ASD. Osoby zainteresowane lub zaniepokojone rozwojem swoich podopiecznych będą mogły skorzystać z konsultacji terapeutów i specjalistów.

Szczegóły na stronach: www.oswdamnica.edu.pl i www.facebook.com/dajmyimradosc/.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.