K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tysiąc drzew na minutę

0

Na terenie sąsiadującym z rezerwatem „Karwickie Źródliska” w gminie Cewice odbyła się otwarta akcja sadzenia lasu. W tworzeniu otuliny rezerwatu uczestniczyli nie tylko dorośli, ale również przedszkolaki oraz młodzież z okolicznych szkół.

Duża grupa osób, w tym dzieci i młodzież z powiatu lęborskiego, wzięła udział w corocznej akcji sadzenia lasu. W tym roku przedsięwzięcie organizowane przez Nadleśnictwo Cewice zlokalizowano w leśnictwie Jeziernik, przy rezerwacie przyrody „Karwickie Źródliska”.

Wiesław Keller z Nadleśnictwa Cewice wyjaśnia, że sadzone są drzewa w otulinie rezerwatu po to, by w przyszłości chroniły istniejący już drzewostan o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku, oprócz dzieci i młodzieży z gminnych szkół i przedszkoli, pojawili się także uczniowie z Lęborka.

Celem tych działań jest popularyzowanie walorów przyrodniczych regionu oraz zwiększenie lesistości naszego kraju. Wiesław Keller podkreśla, że gmina Cewice jest w skali kraju jedną z gmin o największej lesistości. Ponad 50% jej powierzchni stanowią lasy. Jest to niewątpliwie jedna z atrakcji turystycznych tego regionu. Leśnicy zajmują się pielęgnacją, ochroną lasów. Jedną z form jest sadzenie drzew. Za sto lat z tych sadzonek będzie las, który wykorzystany zostanie także gospodarczo.

Po udanej pracy na uczestników akcji czekał ciepły poczęstunek z możliwością upieczenia kiełbaski nad ogniskiem.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.