K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zdolni w V LO

0

Dwoje uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta może poszczycić się sukcesami w dwóch konkursach. Licealista został zwycięzcą XII Pomorskiego Konkursu o Samorządzie Terytorialnym, natomiast jego koleżanka została laureatką ogólnopolskiego konkursu wiedzy o kulturze amerykańskiej „Know America”.

Kwiecień jest dla kadry oraz uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku niezwykle udany. Dwójka wychowanków szkoły odniosła sukcesy w dwóch przedsięwzięciach – „Know America” 2017 – konkursie wiedzy o kulturze amerykańskiej – oraz XII edycji Pomorskiego Konkursu o Samorządzie Terytorialnym.

Szkoła stara się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom uczniów, stąd podejmowane przez pedagogów inicjatywy edukacyjne adresowane do młodzieży.

Wspieramy młodych ludzi w ich rozwoju, w rozwoju zainteresowań. To ważne, aby szkoła żyła nie tylko przedmiotami, których należy się wyuczyć, ale i zainteresowaniami naszych podopiecznych – zaznacza dyrektor placówki Wioleta Kurtiak.

W ramach przygotowań Filip Żukowski, zwycięzca konkursu wiedzy o samorządzie, musiał zapoznać się z ustawami oraz dokumentami, poznać herby miast, przepisy dotyczące administracji publicznej, czy też skomplikowanych kwestii prawnych. Magda, laureatka konkursu o kulturze amerykańskiej, stanęła przed podobnym wyzwaniem, ale dotyczącym Stanów Zjednoczonych, ich kultury, historii oraz społeczeństwa.

Myślę, że wiedza o samorządzie bardzo pomaga potem w życiu społecznym – mówi Filip Żukowski, zwycięzca XII edycji Pomorskiego Konkursu o Samorządzie. – Samorząd jest władzą, która najbliżej dotyka zwykłych ludzi. Warto dużo o nim wiedzieć, bo to może potem być pomocne. Nam przyda się ta wiedza już za chwilę na maturze, bo pytania dotyczące samorządu mieszczą się w zakresie wiedzy o społeczeństwie i historii.

Magdalena Müller, laureatka ogólnopolskiego konkursu „Know America” 2017, przyznaje, że doświadczenie, jakie zdobyła, uczestnicząc w edukacyjnej wyprawie do Warszawy, poszerzyło jej horyzonty poznawcze, ale i przyniesie z pewnością wymierne korzyści podczas egzaminu dojrzałości z języka angielskiego.

Na uczniów placówki czekały nagrody – w przypadku Filipa były to nagrody finansowe dla niego, nauczycielki oraz szkoły, natomiast na Magdę czekało w Warszawie przepełnione atrakcjami spotkanie laureatów. Zdaniem dyrekcji oraz kadry nauczycielskiej, takie przedsięwzięcia wpływają na rozwój uczniów nie tylko pod względem edukacyjnym.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.