K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Śniadanie z Zamenhofem

0

W sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych odbyło się Śniadanie z Zamenhofem. W setną rocznicę śmierci twórcy esperanto można było wziąć udział w różnych atrakcjach związanych z wymyślonym przez niego językiem.

Z językiem esperanto można było dziś lepiej zapoznać się na Śniadaniu z Zamenhofem. Podczas imprezy przygotowanej w ramach uczczenia setnej rocznicy śmierci twórcy uniwersalnego języka każdy mógł nauczyć się kilku ciekawych zwrotów. Wszyscy mogli też usłyszeć, jak brzmi samo esperanto przetłumaczone z języka polskiego.

Wiceprezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka w swoim wystąpieniu przypomniała, że dokładnie sto lat temu, 14 kwietna 1917 roku, zmarł Ludwik Zamenhof.

Człowiek nietuzinkowy. Urodził się w Białymstoku, był narodowości żydowskiej, ale obywatelem Polski był od zawsze – stwierdziła wiceprezydent Słupska.

Eksperci przekonują, że esperanto jest bardzo prostym językiem do nauki i można je przyswoić w niezwykle krótkim czasie. Wystarczy kilka lekcji, aby zacząć posługiwać się nim w stopniu komunikatywnym. Wszystko jednak zależy od tego, jaką rolę wyznaczy się temu komunikatorowi.

Jeśli esperanto miałoby być jedynym językiem światowym, to ono się do tego nie nada – mówi esperantysta Marian Zonkowski – bo inne czynniki – ekonomiczne, wojskowe itd. – zagrają rolę. Imperia nie pozwolą na taką historię. Ale mimo to w każdym państwie znaleźć można kilku, kilkudziesięciu czy kilka tysięcy esperantystów. W najlepszym okresie w Chinach użytkowników tego języka było nawet około miliona.

Słupska rada miejska postanowiła, że rok 2017 będzie w mieście rokiem twórcy języka esperanto. Po wojnie w mieście pojawiła się ludność napływowa z różnych obszarów kraju, co tworzyło liczne bariery lingwistyczne. Środowisko esperantystów poprzez propagowanie uniwersalnej mowy starało się również włączyć w procesy integracyjne.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.