K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nauka i praca

0

Przedstawiciele pomorskich uczelni wyższych i instytucji to główni wystawcy lęborskich targów, które w tegorocznej edycji odbyły się pod nazwą „Moje miejsce na rynku pracy”. Młodzież miała możliwość zapoznania się, między innymi, z bogatą ofertą edukacyjną.

Głównymi organizatorami cyklicznego przedsięwzięcia pod nazwą „Moje miejsce na rynku pracy” są Ochotniczy Hufiec Pracy oraz Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Małgorzata Bresler, dyrektorka ZSGŻiA cieszyła się, że to już siódma edycja i miała nadzieję, że będzie udana, bo pod znakiem szczęśliwej liczby.

Agnieszka Warlikowska, prezes fundacji Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku dysponowała bogatą ofertą. Sięgając po nią młodzi ludzie mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wymian zagranicznych i kursów treningowych, staży odbywanych poza granicami Polski czy wziąć udział w wolontariacie europejskim.

Dyrektorka Małgorzata Bresler podkreśliła, że nie tylko uczniowie klas maturalnych zainteresowani byli poszczególnymi ekspozycjami, ale też młodsi. Nigdy jednak nie dość poszukiwań lub utwierdzania się w swoim wyborze. – Jeśli młody człowiek nakreśli już sobie jakąś drogę kariery, to i nauka później lepiej mu wychodzi – uważa dyrektorka.

Młodzież zainteresowana kierunkami kształcenia na uczelniach wyższych oraz w szkołach policealnych miała możliwość porozmawiania z przedstawicielami pomorskich placówek edukacyjnych. Justyna Horków z Politechniki Koszalińskiej zaznaczyła, że jej uczelnia uczestniczy w tych targach od początku. Analizy wskazują na to, że szeregi koszalińskich studentów zasila wielu młodych lęborczan. Politechnika stara się reagować na potrzeby zgłaszane przez młodych ludzi. W tej chwili kształci specjalistów 25 kierunków – od technicznych przez artystyczne aż po ekonomiczne. Największą popularnością cieszą się informatyka i filologia angielska oraz nowo otwarty kierunek inżynierii i automatyzacji w przemyśle drzewnym.

Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku – reprezentował Bartosz Krawczyński. To uczelnia dla humanistów, która na targach jest po raz czwarty. Swojego miejsca w niej mogą szukać zainteresowani filologią angielską, niemiecką, hiszpańską, włoską, a już od nowego roku akademickiego również filologią szwedzką. Studia na niemal wszystkich filologiach można zacząć od zera. Wyjątek stanowi filologia angielska, gdzie na starcie wymagana jest znajomość języka na poziomie B2. Ateneum oferuje także studiowanie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a praktyki nabywać można w uczelnianym studiu radiowo-telewizyjnym.

Ewelina Winiewicz z Akademii Pomorskiej w Słupsku podkreśla, że zawsze bardzo chętnie uczelnia przyjeżdża na lęborskie targi. Każdego roku jej oferta wzbogacana jest też o nowe kierunki. W tej chwili na kolejny rok akademicki przygotowano wachlarz stu specjalności na 27 kierunkach. W najbliższym czasie będzie wiadomo, czy zgoda ministerialna pozwoli na uruchomienie studiów inżynierskich o specjalności informatycznej oraz dietetycznej.

Równie ciekawe oferty znaleźć można było na stoiskach prezentujących między innymi Gdańską Szkołę Wyższą, Wojskową Komendę Uzupełnień w Słupsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Targi spotkały się ze sporym zainteresowaniem młodzieży.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.