K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

W imię równości

0

W murach Akademii Pomorskiej miała dziś miejsce druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja Równościowa”. W dyskusjach na temat obecnych oraz projektowanych zasad równości brali udział specjaliści naukowi z całego kraju.

W auli budynku Akademii Pomorskiej przy ulicy Bohaterów Westerplatte odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której hasłem przewodnim była edukacja równościowa. Z tej okazji uczelnię odwiedzili specjaliści naukowi dziedzin pedagogicznych z całej Polski. U podstaw przedsięwzięcia legło przekonanie jego organizatorów o ważności problematyki równouprawnienia kobiet i mężczyzn w przestrzeni społeczno-edukacyjnej. W kręgu zagadnień merytorycznych pojawiły się tematy niedyskryminowania ze względu na płeć, pochodzenie, religię, kolor skóry, sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną, czyli te, które – podkreślają organizatorzy konferencji – powinny wynikać z istniejących zapisów konstytucyjnych o równouprawnieniu i zakazie dyskryminacji oraz podpisanych przez Polskę regulacji międzynarodowych w tym zakresie.

Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest jednym z ważniejszych testów funkcjonowania każdej demokracji – mówił Grzegorz Piekarski z AP podczas rozpoczęcia konferencji. – Również polskie społeczeństwo jest zróżnicowane, należą do niego przedstawiciele różnych grup mniejszościowych. Jednak – zaznaczył prelegent – osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji.

Organizatorzy naukowego meetingu podkreślali, że ich działanie wypływa z niezgody na dostrzeganą przez nich w przestrzeni społecznej nierówność między kobietami i mężczyznami oraz niepokojące dane dotyczące nieuzasadnionego marginalizowania osób.

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz – mówiła Justyna Ratkowska-Pasikowska z AP w Słupsku. – Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką równościową i antydyskryminacyjną to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Oprócz specjalistów naukowych w dyskusjach merytorycznych uczestniczyli także studenci, którzy mieli możliwość zaprezentowania własnego stanowiska. Do aktywności w rozmowach zachęcała młodych ludzi Danuta Gierczyńska, prorektor AP ds. kształcenia i studentów.

II edycja ogólnopolskiego wydarzenia naukowego zorganizowana została między innymi przez Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz prezydenta miasta Słupska Roberta Biedronia. Organizatorzy byli zadowoleni z frekwencji uczestników debaty, licząc jednocześnie na podobne zainteresowanie przyszłymi konferencjami.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.