K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ostatni dzwonek

0

Jeszcze tylko jeden dzień, czyli 12 maja, można zgłaszać dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych. Obowiązek ten spoczywa na rodzicach, a jak wskazuje dotychczasowa praktyka, wielu z nich o nim zapomina.

Obecnie obowiązująca ustawa przypisuje dzieci do szkół, które znajdują się w obwodzie ich zamieszkania. Obowiązek szkolny obejmuje w praktyce każde dziecko, które kwalifikuje się do pierwszej klasy. Dopełnić go powinni rodzice poprzez zgłoszenie malucha w szkole. Termin składania takich deklaracji upływa z dniem 12 maja. Dotyczy to pierwszoklasistów, którzy podejmą naukę w szkołach publicznych na terenie Słupska. Bogna Winiarczyk, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, informuje, że do 15 maja zostaną wywieszone listy osób przyjętych do poszczególnych placówek. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie zamieszkali w obwodach szkół.

Wielu rodziców decyduje się jednak na posłanie dziecka do innej placówki niż ta, która znajduje się w ich obwodzie. W takim wypadku szkoła najpierw musi dysponować wolnymi miejscami, aby wyrazić zgodę na odstępstwo od zasady rejonizacji. Rodzice mogą wnioski w tej sprawie składać do 18 czerwca, jednak na podjęcie ostatecznej decyzji dyrektor danej placówki ma czas do 31 sierpnia 2017 roku.

Dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka nie jest obwarowane szczególnymi wymaganiami. Wystarczy pobrać ze strony urzędu miasta lub SP stosowny formularz, wypełnić go i przekazać w sekretariacie danej szkoły.

Tym rodzicom, którzy wcześniej nie zapisali dziecka do szkoły pozostało wyjątkowo mało czasu. Przypominamy, ostatni dzień dokonywania zgłoszeń upływa 12 maja.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.