K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Skrzynia pomysłów

0

W szkolnej bibliotece pojawiła się skrzynia, do której uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku mogą wrzucać propozycje tytułów książek, które następnie wzbogacą księgozbiór. Zakup nowych pozycji będzie możliwy dzięki dotacji pozyskanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Jakie książki czytają uczniowie? Odpowiedź na to pytanie ma dać inicjatywa biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Poproszono młodzież o wypełnienie ankiet czytelniczych. Zachęca się ich również do zgłaszania propozycji tytułów książek za pośrednictwem specjalnej skrzyneczki. Działania podjęto w związku z dotacją uzyskaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Bogdan Libich, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku podkreśla, że otrzymane 15 tys. złotych, jak na szkolne warunki, jest kwotą imponującą. Pieniądze te przeznaczone są na szczytny cel, bo jak wskazują ostatnie statystyki i badania 62% dorosłych Polaków nie czyta książek. Szkoła dostrzega w tej akcji możliwość wzbogacenia księgozbioru, chociaż uczniów do czytania nie trzeba specjalnie zachęcać.

Zakupione zostaną nowości wydawnicze niebędące podręcznikami. Katarzyna Wach, nauczycielka języka polskiego podkreśla, że program nie zmusza nikogo do rozwijania listy lektur. Jego zadaniem jest pozwolić uczniom czytać to, co im się podoba. – A młodzieży ostatnio chyba najbardziej się podoba literatura fantasy. Z rozmów prowadzonych na lekcjach wynika, że są zafascynowani różnymi odnogami tej literatury, na przykład fantasy historyczną czy fantasy klasyczną. I rzeczywiście wręcz pochłaniają te książki. Myślę, że ten program spotka się u nich ze sporym odzewem i spłynie wiele ciekawych propozycji. Ostatnio wielkim ich zainteresowaniem cieszy się powieść zatytułowana Metro 2033 – dodaje polonistka.
Wyliczono, że pozyskana kwota dotacji pozwoli na zakup od 700 do 800 nowych pozycji książkowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.