K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ratuszowa informatyka

2

Wydział Informatyczny w Słupskim Urzędzie Miejskim został zreorganizowany. Informatyków pracujących w ratuszu wspiera firma zewnętrzna, z którą podpisano czteromiesięczną umowę.

Po ostatnich wydarzeniach związanych z awarią systemu komputerowego w słupskim ratuszu wydział informatyczny uległ reorganizacji. Sprawą zainteresowali się radni miejscy, z których dwóch – Daniel Jursza i Tadeusz Bobrowski – złożyło w tej sprawie interpelację.

Z odpowiedzi władz miejskich wynika, że część obowiązków pracowników ratusza zatrudnionych w wydziale IT ma przejąć firma zewnętrzna. Co pozytywne w tej sytuacji, nie zostanie ona dopuszczona do rejestrów państwowych. Można więc być spokojnym – zaznacza Daniel Jursza – że dane osobowe mieszkańców pozostaną w rękach miasta i nikt z zewnątrz nie będzie miał do nich dostępu.

Natomiast ktoś musi się tym zająć. Jeżeli firma zewnętrzna nie może, to moje pytanie brzmiało, ile mamy osób, które mają do tego kompetencje i uprawnienia. Okazuje się, że w razie awarii, potrzeby zmian czy aktualizacji systemu mamy tylko jedną osobę, w dodatku jest ona na wypowiedzeniu. Więc de facto pozostajemy bez nikogo z uprawnieniami do tych systemów – podkreśla radny SPO.

Daniel Jursza ocenia, że doprowadzenie do takiej sytuacji w wydziale informatycznym magistratu było wysoce ryzykowne. Dużo wcześniej należało pomyśleć o zapewnieniu ciągłości obsługi systemów informatycznych, na których opiera się funkcjonowanie urzędu miasta. Skoro tego nie zrobiono, teraz należy jak najszybciej zatrudnić nowe osoby, wdrożyć je do pracy, wyszkolić i nadać odpowiednie uprawnienia.

Firma, o której mowa, to Qumak Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z którą miasto zawarło umowę 21 kwietnia. Firma ma wspierać kilkuosobowy zespół informatyków obecnie zatrudnionych w ratuszu.

To są cztery osoby, w tym kierownik, którzy zarządza działem – mówi Karolina Chalecka z Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Oczywiście w sytuacji awarii serwera, która miała miejsce niedawno, pojawia się problem dla takiej liczby osób, dlatego na okres czterech miesięcy zabezpieczamy się firmą zewnętrzną, która ma przeanalizować, jaki jest nasz system, co trzeba poprawić i jak wygląda w tym kontekście na dzień dzisiejszy sytuacja urzędu.

Przedstawicielka ratusza zaznacza przy tym, że jeśli po wygaśnięciu umowy okaże się, że firma nadal będzie potrzebna, aby funkcjonowały systemy informatyczne, na których pracują urzędnicy, wtedy kierownictwo ratusza podejmować będzie decyzję o dalszych działaniach.

Umowa z firmą Qumak kosztować będzie ratusz prawie 112 tysięcy złotych. Suma ta mieści się w limicie 120 tysięcy, ustalonym w ogłoszonym przetargu. Zdaniem radnego Daniela Jurszy jest to rozwiązanie jedynie tymczasowe. Choć może ono pomóc uporządkować pewne sprawy, to ze względu na wysokie koszty usługi świadczonej przez zewnętrzną firmę może okazać się kłopotliwe na dłuższą metę.

(opr. jwb)

Dyskusja2 komentarze

  1. szczególnie, że Pan Daniel Jursza jest właścicielem firmy informatycznej

  2. Aż żal słuchac. Rozwalili wszystko. Pani sekretarz w całości odpowiedzialna za destrukcję urzędu.