K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wojskowa Służba Zdrowia

0

Na Pomorza zorganizowano dwudniowe warsztaty Wojskowej Służby Zdrowia. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono w 18. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wejherowie. Natomiast wiedzę medyków w praktyce sprawdzono dzisiaj na terenie 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.

Dwudniowe warsztaty przeprowadzono przede wszystkim w celu integracji wojskowej służby zdrowia oraz doskonalenia systemu zabezpieczenia medycznego w wojsku. W Wejherowie odbyły się zajęcia teoretyczne, natomiast dzisiaj (12 maja) uczestnicy warsztatów mogli wykazać się wiedzą i sprawnością w sytuacjach zagrożenia życia na polu walki. Por. Zuzanna Nietupska, kierownik ambulatorium 18. WOG w Wejherowie zaznacza, że teren siemirowickiej jednostki sprzyja prowadzeniu takich ćwiczeń. Są one też widowiskowe. Do takich należy markowana sytuacja z wybuchem działa. Wojskowi ratownicy muszą działać szybko, by opatrzyć rannych odłamkami czy z wytrzewieniem jelit. Rany odniesione przez żołnierzy są specyficzne. Ratownik musi je ocenić, właściwie rozpoznać i opatrzyć. Drugą taka sytuacją wymagającą specjalistycznych umiejętności jest ewakuacja rannych z zamkniętego i zaciemnionego pomieszczenia.

Uczestnicy warsztatów to ratownicy medyczni i pielęgniarki z rejonu, za który odpowiada 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu. Zuzanna Nietupska mówi, że uczestnicy rekrutują się z jednostek rozlokowanych od Szczecina do Malborka, a na południe aż po Poznań. Są przedstawiciele wojskowych służb medycznych z baz lotniczych w Świdwinie, Powidzu i Koszalinie. W sumie ponad 50 ratowników z całego Pomorza.

St. mat Barbara Adamkiewicz, starszy ratownik medyczny ze Świnoujścia uważa te ćwiczenia za bardzo pożyteczne. Każdy wojskowy ratownik medyczny powinien brać w nich udział jak najczęściej. Taktyka postępowania w wojsku odbiega od algorytmu postępowania w ratownictwie cywilnym.

Ćwiczeniom przyglądali się uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Roman Zielkowski, nauczyciel w tej szkole, zwraca uwagę na to, że udział w ćwiczeniach poszerza wiedzę uczniów. – Większość wiedzy przekazujemy teoretycznie, natomiast tutaj mają okazje zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, w warunkach poligonowych – dodaje nauczyciel.

Przeprowadzone działania były istotne również dla kadry kierowniczej 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie, który funkcjonuje od trzech lat. Jego komendant, płk Piotr Calak mówi, że w trzecim roku szkolenia żołnierskich medyków stwierdził konieczność sprawdzenia, czy mamy już takie wiedzę i umiejętności, by szkolić innych. I to w ciągu tych dwóch dni właśnie się dzieje.

Warsztaty pozwoliły uczestnikom na wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności zarówno medycznych, jak i wojskowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.