K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miliony na rozwój

0

Słowińska Grupa Rybacka wystartowała z kolejnym konkursem na dotację ze środków unijnych. W najbliższym naborze wniosków do rozdania jest ponad 4 mln zł.

O spore pieniądze można ubiegać się w Słowińskiej Grupie Rybackiej. Właśnie ruszył kolejny konkurs dotacyjny w ramach nowej perspektywy unijnej. Pula środków wynosząca 4.3 mln złotych podzielona jest na działania dotyczące rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej. Pierwsza oferuje możliwość pozyskania 60 tys. zł dofinansowania na uruchomienie przedsiębiorstwa. Druga zakłada dywersyfikację dochodów osób związanych z rybołówstwem, na którą można dostać 300 tys zł. Ważne jest, aby pomysły na firmę były innowacyjne i unikały wtórności.

Agnieszka Klimczuk zaznacza, że teraz część środków Słowińskiej Grupy Rybackiej przeznaczona jest na działania turystyczne i związane z turystyką. Ważne jest, aby te projekty były innowacyjne na skalę regionu. – Mniej zainteresowani jesteśmy domkami letniskowymi, hotelami czy pensjonatami, ponieważ ta oferta jest już bardzo szeroka. Chodzi o oferty, które pozwoliłyby turystę zatrzymać nad morzem nawet w czasie niepogody – podkreśliła A. Klimczuk.

Chociaż nazwa Słowińska Grupa Rybacka może sugerować nacisk na rybołówstwo, to o fundusze mogą aplikować mieszkańcy wszystkich okolicznych gmin wokół Słupska. Agnieszka Klimczuk wyjaśnia, że początkowo środki pozyskiwane były z programu rybnego, co nie oznaczało wykluczania mieszkańców nie będących rybakami. Te obszary są zależne od rybactwa i gospodarka rybacka jest na nich istotna. Dlatego środki unijne otrzymywane z inicjatywy oddolnej – czyli to mieszkańcy decydują, na co je przeznaczą – były na wsparcie tych regionów, w których „rybackość” jest duża. – Ponieważ Unia Europejska narzuca limity połowowe, jest mniej ryby i jest ona gorszej jakości, więc aby te regiony mogły się rozwijać, powinny pójść w innym kierunku. Chodzi o to, żeby inwestowały w turystykę, ekologię i inne działania zgodne z lokalną strategią rozwoju – tłumaczyła A. Klimczuk.

Wnioski na dofinansowanie można składać do 6 czerwca. Grupa do 2022 roku na podobne konkursy zamierza przeznaczyć łącznie 17 mln złotych. Z poprzedniej perspektywy unijnej udało się pozyskać 35 mln zł na 126 projektów.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.