K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rzemieślnicy poszukiwani

0

W poniedziałek w Centrum Edukacyjnym Technik w Słupsku odbyły się I Targi Rzemieślnicze. Jednym z najważniejszych celów jest pozyskanie uczniów do nowej placówki oświatowej, która ma ruszyć od września tego roku.

Centrum Edukacyjne Technik w Słupsku było w poniedziałek miejscem I Targów Rzemieślniczych. Ich najważniejszym zadaniem jest zainteresowanie młodzieży szkół gimnazjalnych nową placówką oświatową. W konsekwencji CET chce pozyskać nowych uczniów i kształcić ich w około 20 zawodach i specjalnościach, aby wychować własnych fachowców, których kwalifikacje będą odpowiadać potrzebom lokalnego rynku pracy. Cel nadrzędny nowo powstającej szkoły ukierunkowany jest na przygotowanie kadry zawodowej dla przedsiębiorców i rzemieślników.

Szkoła Branżowa „Rzemiosło” ma ruszyć od września. Na targi zaproszono uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska oraz okolic. Pojawili się także m.in. piekarze, cukiernicy, wędliniarze, fryzjerzy oraz przedstawiciele firm samochodowych obecnych na rynku w Słupsku i zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych.

Zainteresowanie ofertą jest duże. Już niektórzy, zwłaszcza chłopcy, wzięli namiary na firmy samochodowe. Z kolei dziewczęta szczególnie zainteresowały się fryzjerstwem, przy czym mogły zapoznać się ze sposobami układania fryzur – mówił Roman Hennig z Cechu Rzemiosł Różnych.

Zdaniem organizatorów placówka oraz jej absolwenci mają zasilić pomorski rynek pracy, który zmaga się z deficytem rzemieślników. Szkoła planuje poszerzać swoją ofertę edukacyjną w kolejnych latach.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.