K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Książki od Wuja Sama

0

Około 500 książek w języku angielskim przekazała Zespołowi Szkół w Redzikowie Ambasada Stanów Zjednoczonych. Akcja realizowana była w ramach programu Bridge of Books.

Podarowanie książek Zespołowi Szkół w Redzikowie to jeden z etapów współpracy pomiędzy Gminą Słupsk a żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Redzikowie. Prezent w imieniu Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych przekazali przedstawiciele ambasady USA w Warszawie.

Pół roku temu – przypomniała wójt Barbara Dykier – samorządowcy regionu słupskiego gościli w Warszawie w przedstawicielstwie amerykańskim, gdzie padła deklaracja z obu stron o współpracy. Jej pierwszym ogniwem miała być wizyta Amerykanów w szkole w Redzikowie i objęcie jej partnerskim wsparciem. – Słowa zostały dotrzymane – podkreśliła pani wójt.

Książki od Amerykanów są tematycznie zróżnicowane. Wśród nich znalazły się słowniki języka angielskiego, literatura piękna oraz pozycje popularnonaukowe. W otrzymanym zbiorze pojawiły się tytuły przeznaczone zarówno dla młodszych, jak i starszych czytelników. Niektóre zostanę wykorzystane jako pomoc dydaktyczna na lekcjach, inne powędrują do szkolnej biblioteki.

Będą źródłem wiedzy jak i pogłębiania umiejętności językowych – mówi Zenon Bereżański, dyrektor Zespołu Szkół w Redzikowie. – Będziemy starali się łączyć te dwa cele. Myślę, że przy pomocy naszych pedagogów oraz przyjaciół z bazy będziemy dalej kontynuować rozpoczęty wcześniej proces.

Dar przekazano dzięki zainicjowanemu projektowi Brigde of Books, czyli porozumienie poprzez książki. W ramach tego projektu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przekazał 20 tysięcy woluminów Ambasadzie w Warszawie. Jej pracownicy rozsyłają je teraz po całej Polsce do współpracujących z Amerykanami ośrodków, szkół i bibliotek. Wydawnictwa trafiły także do Fundacji Nida, która następnie udostępniła je kilkudziesięciu współpracującym z nią ośrodków realizujących English Language Teaching – nauczanie języka angielskiego – w mniejszych miejscowościach w kraju.

Możemy bezpiecznie powiedzieć, ze około stu szkół w Polsce otrzymało od nas książki w ramach projektu Bridge of Books – zaznacza Monika Rokicka z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Szkoła w Redzikowie już wcześniej rozpoczęła współpracę z Amerykanami. Od kilku miesięcy na lekcjach języka angielskiego pojawiają się żołnierze, którzy aktywnie uczestniczą w życiu placówki.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.