K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Skarby z Miastka

0

Muzeum w Lęborku wzbogaciło się o nowe eksponaty, które odkryto w powiecie bytowskim. W skład przekazanych placówce zabytków wchodzą, m.in. bransolety i naramienniki. Wstępnie określono, że pochodzą one z przełomu IX/VIII wieku p.n.e.

W pobliżu Miastka odnaleziono niezwykłe skarby – ozdoby z przełomu IX i VIII wieku przed naszą erą, w tym biżuterię oraz części stroju i naczynia. Zdaniem archeologów, tego typu odkrycia zdarzają się raz na sto lat. Do Muzeum w Lęborku miała trafić pokaźna ilość zabytków, bo około 100 sztuk, jednak nie wszystkie przedmioty udało się odzyskać od osób, które dokonały odkrycia. Obecnie do placówki przekazano wyłącznie 1/10 wszystkich eksponatów.

Archeolog Agnieszka Krzysiak informuje, że z całości znaleziska miasteckiej policji udało się pozyskać tylko 11 przedmiotów. Są to ozdoby spiralne – bransolety i nagolenniki, naczynie do zawieszania i zapinka pochodzące z kręgu nordyjskiego. Na terenie Pomorza bardzo mało jest takich zabytków, które pochodzą z kultury łużyckiej, nordyjskiej czy halsztackiej. Może to wskazywać na to, że jest to skarb kupca, a to wskazywałoby na możliwe powiązanie z odrzańskim szlakiem handlowym. Dobrze by się stało, gdyby reszta znaleziska również wzbogaciła lęborskie zbiory.

Dyrektor Mariola Pruska nie ukrywa dumy z faktu, że te cenne ozdoby trafiły do Lęborka. Muzeum dało się już poznać z najlepszej strony w dziedzinie zabiegów konserwatorskich i opracowań naukowych na temat znalezisk archeologicznych.

Artefakty mają wartość przede wszystkim naukową, pozwalającą na poszerzenie wiedzy o historii regionu. W tym wypadku dają możliwość poznania dziejów ludności pomorskiej. Dla przypadkowych znalazców najczęściej jest to po prostu złom. Dyrektor Mariola Pruska apeluje do poszukiwaczy skarbów i przypadkowych znalazców o powiadamianie muzeów lub służb konserwatorskich o znaleziskach. Warto też pamiętać, że takie przedmioty są własnością skarbu państwa. Minister kultury nagradza znalazców, dlatego warto zgłaszać nawet najdrobniejsze znaleziska.

Wszystkie przedmioty przekazane lęborskiemu muzeum są w większości doskonale zachowane. Niestety wskutek niewłaściwej konserwacji zostały częściowo uszkodzone. Muzealnicy przypominają, że nieprzekazanie zabytków odpowiednim instytucjom może wiązać się z odpowiedzialnością karną. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.