K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Śmietniki z pomysłem

0

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku ogłosiło konkurs na nowy projekt graficzny, który ozdobi słupskie śmietniki. Oprócz tego PGK planuje również kilka zmian w sposobie segregacji śmieci.

Słupskie PGK ogłosiło w czerwcu konkurs na nowy wygląd słupskich śmietników. Projekty mają dotyczyć graficznych oznakowań, które ozdobią kubły w całym mieście.

Zachęcamy wszystkich, nie tylko mieszkańców Słupska, ale i osoby spoza naszego miasta, do tego, aby spróbowały na pojemniki na odpady przygotować nowe oznaczenia – czytelne, nowoczesne, atrakcyjne. Chodzi o uporządkowanie spraw związanych z segregacją odpadów i jednoznacznym określeniem, co do danych pojemników należy wrzucać. Tak więc chcemy, aby oprócz standardowych napisów, typu szkło, papier, tworzywa sztuczne, pojawiły się ciekawe piktogramy, przykuwające wzrok – mówi Mateusz Bilski z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku.

Jednak to nie wszystko. Minister środowiska wydał nowe rozporządzenie, według którego zmieniony zostaje system selektywnej zbiórki odpadów. Dotyczy to także naszego miasta, choć w minimalnym stopniu.

Większy problem mają miasta, gdzie do tej pory dzielono odpady jedynie na suche i mokre. Generalnie frakcje, takie jak dotąd u nas były, pozostają, a jedyna zmiana dotyczy w zasadzie kosmetyki. Otóż na żółtych pojemnikach zamiast napisu „tworzywa sztuczne” mają pojawić się „metale i tworzywa sztuczne” – wyjaśnia Mateusz Bilski.

Rozporządzenie nakazuje także wprowadzenie nowej frakcji odpadów – tzw. bio. Ale Słupsk ma jeszcze na to trochę czasu, ponieważ prawodawca zezwala na zakończenie obowiązujących dotąd umów z operatorami systemu gospodarowania odpadami, które zawarte zostały na starych jeszcze zasadach. Tak więc na ulicach naszego miasta pojemniki na śmieci bio pojawią się dopiero w 2019 roku. Oprócz odpadów zielonych znajdą się w nich pozostałości jedzenia, obierki itp.

PGK zapowiada również systematyczne zmienianie samych pojemników. Zamiast kulistych śmietników w miejscach składowania odpadów staną pojemniki z klapami, dużo wygodniejsze dla użytkowników. Jest to jednak długotrwały proces.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.