K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Akumulator pomysłów

0

Mieszkańcy trzech powiatów: lęborskiego, wejherowskiego i puckiego mają możliwość pozyskania grantów w ramach Funduszu „Akumulator Społeczny”. Rozpoczęto nabór wniosków do kolejnej edycji przedsięwzięcia. Spośród zgłoszonych propozycji wsparcie finansowe otrzymają najciekawsze społeczne inicjatywy.

Stowarzyszenie Eduq jako jeden z operatorów województwa pomorskiego dysponuje środkami finansowymi dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach Funduszu „Akumulator Społeczny”. Na początku lipca rozpoczął się nabór wniosków o przydział grantów.

Tak naprawdę liczy się pomysł. Można aplikować o kwotę od 500 złotych do 5 tysięcy złotych i nie trzeba być organizacją pozarządową – wyjaśnia Magdalena Pipka-Urbańska, reprezentująca Stowarzyszenie Eduq w Lęborku. – Można zebrać trójkę znajomych, przyjaciół, aby zrobić coś dla swojej społeczności lokalnej. Chodziło nam od początku o to, aby „Akumulator |Społeczny” dostępny był nie tylko dla organizacji, ale i zwykłych mieszkańców – młodzieży, seniorów, osób w każdym wieku.

Zainteresowani wsparciem finansowym mogą ubiegać się o granty, składając wniosek wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez generator on-line dostępny na stronie internetowej www.witkac.pl. Jeśli dany projekt otrzyma pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i dotacja zostanie przyznana, wtedy beneficjenci zapraszani są do placówki w celu podpisania umowy.

Wnioski będą przyjmowane do 31 lipca. Stowarzyszenie jest podmiotem działającym na obszarach trzech powiatów|: puckiego, lęborskiego i wejherowskiego. To prężnie działająca organizacja, realizująca w każdym z nich co roku około stu wniosków na dofinansowanie lokalnych inicjatyw.

Pomysłów dotąd było bardzo dużo, od festynów, rozgrywek piłki nożnej po turnieje gier planszowych, doposażenie świetlic wiejskich czy organizację pikników. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły dla lokalnych społeczności. Możemy pomóc w ich ukierunkowaniu – mówi Magdalena Pipka-Urbańska.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się 13 lipca w Wejherowie i Pucku oraz 25 lipca w Cewicach.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.