K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dworcowa (dez)informacja

0

Słupski dworzec kolejowy posiada sporo przestrzeni na rozmieszczenie tablic informujących pasażerów o przyjazdach i odjazdach pociągów. Jednak od kilku lat ścienne plansze świecą pustkami, a to znacznie utrudnia podróżowanie klientom kolei.

Tablice informacyjne na słupskim dworcu PKP świecą pustkami od wielu lat. Niewykorzystana przestrzeń to pierwsza rzecz, którą mieszkańcy miasta i przyjezdni widzą w momencie wejścia do obiektu. Tymczasem bez klarownego i dobrze widocznego rozkładu jazdy podróżującym pozostają dwa wyjścia – albo zasięgnięcie informacji w jednej z kas biletowych, co zazwyczaj łączy się z długotrwałym staniem w kolejce, albo poszukiwanie właściwego połączenia w rozpiskach kolejowych, znajdujących się w gablotach gmachu i na każdym z peronów, jednak warto podkreślić, że te nie należą do najczytelniejszych.

Białe plansze na słupskim dworcu przestały dziwić mieszkańców, choć mają oni nadzieję, że w końcu sytuacja zmieni się na korzyść klientów kolei. Sprawą zajęło się już słupskie biuro posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej, które wysłało do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie sytuacji informacyjnej na dworcu. Do czasu otrzymania odpowiedzi i poczynienia ewentualnych kroków naprawczych podróżujący będą musieli korzystać z mało wygodnych alternatyw.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.