K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Reforma oświaty a podręczniki

0

Reforma oświaty, która ma wejść w życie 1 września, wymusza na samorządowych władzach oświatowych dostarczenie uczniom przedłużonej podstawówki nowych podręczników. Ich wybór jednak należy do nauczyciela. Urzędnicy mają tylko przekazać pieniądze na ich zakup.

Organizacja edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym leży w gestii samorządów. Centrala przekazuje na ten cel subwencję oświatową, czyli określoną na każdego tzw. ucznia przeliczeniowego kwotę, przy czym dzieli się ich na przedszkolaków, uczniów klas od I do III, następnie klas starszych oraz klasy siódmej, która po latach wraca do podstawówek. Wyliczenie tych algorytmów zajęło Ministerstwu Edukacji Narodowej aż 17 stron. Z tej subwencji m.in. nabywane mają być podręczniki dla reformowanych klas, ale do tej pory nie bardzo wiadomo jakie.

Anna Sadlak, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, wyjaśnia, że w kwestii dotyczącej podręczników samorząd jest jedynie koordynatorem działań reformatora. Rola wydziału polega na zbieraniu informacji od dyrektorów szkół na temat potrzeb placówek dotyczących podręczników i ćwiczeń oraz złożeniu w ich imieniu wniosku na konkretne środki finansowe, niezbędne do zakupu książek.

To zadanie realizują de facto szkoły, wybierając odpowiednie pozycje wynikające z oczekiwań Ministerstwa Edukacji Narodowej – podkreśla dyrektor Sadlak.

W szkole podstawowej dotyczy to zeszytów ćwiczeń od klasy pierwszej do siódmej, w wygaszanych gimnazjach – od klasy drugiej do trzeciej. Co do bezpłatnych w tym roku podręczników, otrzymają je uczniowie klasy I szkoły podstawowej i od IV do VII. Natomiast w gimnazjum – tylko klasa III.

Zgodnie z ustawą klasy gimnazjalne będą włączane w struktury szkoły podstawowej, a następnie w ciągu dwóch lat znikną z sieci placówek edukacyjnych. Kolejna w powojennej historii polskiej oświaty reforma szkolnictwa wchodzi w życie 1 września.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.