K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Klub na celowniku CBA

0

W tym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło czynności dotyczące zabezpieczenia dokumentacji finansowej klubu Czarnych Słupsk z lat 2011-2016. Działania służb specjalnych wiążą się z wielowątkowym śledztwem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w sprawie fałszerstw księgowych.

W reakcji na ostatnie wydarzenia związane z postępowaniem w sprawie przestępstw finansowych i podrabiania dokumentów – faktur, kontraktów oraz aneksów do umów – do czego miało dochodzić w klubie w okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku, prezes Czarnych Słupsk Andrzej Twardowski wydał specjalne oświadczenie. Jego treść zamieszczamy poniżej:

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi kroków podjętych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, związanych z działalnością byłego generalnego menedżera Słupskiego Towarzystwa Koszykówki SSA, informujemy, że prawdą jest, iż agenci CBA w środę, 23 sierpnia 2017 r., zabezpieczyli w siedzibie klubu dokumenty dotyczące naszej działalności. Wizyta agentów przebiegała w grzecznej i otwartej na współpracę atmosferze.
Pragniemy podkreślić, że to nam najbardziej zależy na szybkim wyjaśnieniu tej sprawy, aby pozbyć się zewnętrznej psychozy, która komplikuje działanie klubu. W takich warunkach bardzo trudno buduje się drużynę na nowy sezon, nawiązuje współpracę, a w szczególności pozyskuje się sponsorów. Zależy nam na rzetelnym wyjaśnieniu, czy były generalny menedżer działał na szkodę klubu sam czy w porozumieniu z innymi osobami. Pragniemy przypomnieć, że w całej sprawie klub ma status pokrzywdzonego. Liczymy na to, że już niedługo będziemy mogli skupić się wyłącznie na sprawach czysto sportowych”.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.