K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dyrektorzy w ratuszu

0

W sali rajców lęborskiego ratusza gościli dzisiaj, 30 sierpnia, dyrektorzy placówek oświatowych. Oficjalnie pożegnano przechodzącą na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku, Małgorzatę Szaułę. Nastąpiło również wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego poszczególnym nauczycielom.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 zaplanowano spotkanie burmistrza miasta z dyrektorami lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.

To spotkanie jest uroczyste, ale przede wszystkim robocze – mówi Marian Kurzydło, sekretarz miasta Lęborka. – Burmistrz pięciu dyrektorom szkół powierzy obowiązki na następną kadencję.

Podczas uroczystości wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego czterem nauczycielom, którzy w sezonie letnim 2017 uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Są to Wojciech Malicki, Dorota Grzenkowicz, Kamila Pujsza i Julia Laskowska. Zaplanowano również skromną uroczystość pożegnania wieloletniego dyrektora szkoły, Małgorzaty Szauły. Przechodzącej na emeryturę dotychczasowej dyrektorce „piątki” podziękowano za starania w zakresie zarządzania kadrą i podnoszenia poziomu edukacji uczniów. Od 1 września nowym dyrektorem tej placówki będzie Krzysztof Wetta, który zapewnił, że powierzone obowiązki będzie wykonywał jak najlepiej. Po reformie oświatowej dyrektorami w pozostałych lęborskich podstawówkach będą Grażyna Ruszkowska (SP 1), Mariola Małecka (SP 3), Waldemar Walkusz (SP 4), Kazimierz Wielgus (SP 7) oraz Daniel Nadworski (SP 8). (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.