K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zdolni z powiatu

0

Najlepsi uczniowie z powiatu otrzymali od starosty słupskiego stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce. Nagrodzono także nauczycieli, którym przyznano awanse zawodowe.

Dwudziestu dwóch uczniów z powiatu słupskiego odebrało z rąk starosty stypendia za nieprzeciętne wyniki w nauce. Średnia ocen wszystkich laureatów wynosiła powyżej 5,0. Doceniono też adeptów kierunków praktycznych, którym przyznano grant za wysokie rezultaty egzaminów zawodowych.

Uczniowie wykazują się pracą nad sobą, ale i w przyszłości wybierają bardzo ciekawe uczelnie. Są zawody, które – choć trudne – dają olbrzymią satysfakcję, a trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach minimalizm nie ma szans – podkreśla Zdzisław Kołodziejski, starosta powiatu słupskiego.

Stypendia przez powiat przyznawane są semestralnie, na pięć miesięcy. Przez ten okres na konto wyróżnionych będzie wpływać kwota w wysokości do 150 złotych. W tym roku subsydia rozdawano w trzech kategoriach, dlatego uczniowie triumfujący w więcej niż jednej mogli sumować wsparcie finansowe.

Stypendia przyznawane były w różnej wysokości – od 100 do 150 złotych – w zależności od wyników w nauce, oceny z zachowania i działalności na rzecz szkoły oraz społeczności uczniowskiej. Ważnym czynnikiem był też udział w olimpiadach i konkursach.

Nagrodzeni mają już dobrze zaplanowaną przyszłość. Oliwia, tegoroczna stypendystka, chciałaby podjąć pracę w laboratorium – w Polsce lub za granicą. Dwa lata temu wraz z zespołem uczniów szkoły uczestniczyła w praktykach zawodowych w Hiszpanii, co – podkreśla – podnosi jej kwalifikacje i ocenę CV.

Na uroczystości obecni byli też nauczyciele ze szkół powiatowych. Wręczono im akty nadania stopnia awansu zawodowego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.