K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rondo Barbary Zielińskiej

0

Rondo przy ulicy Johanesa Wernera otrzymało swojego patrona. Tym razem uczczono pamięć Barbary Zielińskiej, znanej słupskiej pianistki i pedagoga muzycznego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku, rondu przy ulicy Johanesa Wernera nadano imię Barbary Zielińskiej. To uhonorowanie pracy patronki jako nauczycielki gry na fortepianie w Szkole Muzycznej w Słupsku. Spod jej ręki wyszło wielu znanych obecnie pianistów. Barbara Żydzianowska, wicedyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupsku, doliczyła się ich około 80 – w edukacji I i II stopnia. Zdobywali oni potem nagrody i wyróżnienia na prestiżowych konkursach muzycznych. Wśród najwybitniejszych wychowanków słupskiej nauczycielki wymienić należy pianistę Bogdana Kułakowskiego oraz Kordiana Górę.

Byli uczniowie swoją profesor wspominają jako pedagoga bardzo wymagającego, ale sprawiedliwego. Zawsze poświęcała czas każdemu podopiecznemu, bez względu na skalę jego talentu. To wzór nauczyciela z powołaniem.

Bogdan Kułakowski przyznaje, że Barbara Zielińska miała bardzo duży wpływ na rozwój jego muzycznej osobowości. To chyba właśnie dzięki niej – podkreśla – został pianistą, a wszystko, co robił potem jako muzyk, jest pokłosiem owych młodzieńczych lat spędzonych w szkole muzycznej na edukacji pod okiem pani Barbary.

Dorobek artystyczny i pedagogiczny Barbary Zielińskiej widoczny jest do dziś. W Szkole Muzycznej wiedzę kolejnym pokoleniom przekazują jej wychowankowie, a działająca fundacja imienia Barbary Zielińskiej prężnie wspiera inicjatywy kulturalne w mieście.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.