K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Węgierska kultura

0

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku rozpoczęły się dziesiąta edycja Dni Kultury Węgierskiej. W programie znalazły się spotkania z pisarzami i pokazy filmowe.

Do 24 października trwać będą X Dni Kultury Węgierskiej. Wydarzenie organizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Do udziału w imprezie zaproszono pisarzy i dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką kraju nad Dunajem i Balatonem. Odbywać się będą spotkania na temat literatury węgierskiej i wydarzeń `56 roku.

Natomiast 15 października w Nowym Teatrze wystąpi Orkiestra Rajko, wykonująca muzykę ludową. Dla miłośników kinematografii przygotowano przegląd filmów węgierskich w Kinie Rejs. Zaprezentowane zostaną trzy seanse: 10 października – Dusza i ciało, 11 października – Kontrolerzy i 12 października – blok filmów krótkometrażowych i animowanych.

Ponadto w słupskiej Naczelnej Organizacji Technicznej zorganizowano spotkanie historyczne Polak-Węgier dwa bratanki. W bibliotecznych filiach zaprezentowane zostaną tematyczne wystawy.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.