K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Niszczejące kamienice

0

O dotacje konserwatora zabytków na remont kamienic z przełomu wieków XIX i XX mogą wnioskować wspólnoty mieszkaniowe. Warunkiem jest dostarczenie wniosków do delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków do końca lutego każdego roku.

Kamienic takich jest w Słupsku sporo: w marcu 1945 roku spłonęło głównie Stare Miasto, śródmieście zachowało się w stanie dobrym. Od tego czasu minęły jednak 72 lata. Wiele z tych domów nie było w tym czasie remontowanych i to, niestety, widać. Kamienice przy ulicach Kołłątaja i Tuwima – widać, że czas nie miał dla nich litości, tym bardziej że ich żywotność budowniczowie przewidywali na mniej więcej 60 lat. Zmiana ustroju w Polsce spowodowała, że w sposób znaczący przekształciły się stosunki własnościowe. Powstały wspólnoty mieszkaniowe, które podejmowały decyzje co do swojej własności. Każdy z jej członków wnosił do funduszu remontowego własny wkład finansowy, z którego później odnawiana miała być stara substancja mieszkaniowa. Niestety, wkład ten i dotąd nie zawsze bywa wystarczający.

Remonty budynków znajdujących się w zasobach PGM planowane są z wyprzedzeniem kilku lat. W zależności od zgromadzonych środków w ciągu roku kompletne modernizacje obiektów mieszkalnych dotyczą najczęściej dwóch, góra trzech adresów.

Otrzymujemy pulę na zmianę sposobu ogrzewania budynków, zatem możemy wprowadzić do nich sieć ciepłowniczą, ale na dziś nie można mówić, że w szybkim tempie doprowadzimy do zdecydowanej poprawy elewacji, dachów kamienic stricte miejskich – wyjaśnia Andrzej Nazarko, dyrektor zarządzający nieruchomościami PGM w Słupsku.

Słupska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków swoim zasięgiem obejmuje cztery powiaty. Nie ma zbyt wielu środków na ratowanie starych budowli. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, kierownik tejże placówki, zaznacza, że jej zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie nadzoru konserwatorskiego i uświadamianie właścicielom, jak cenne posiadają nieruchomości, o ile te wpisane są do ewidencji zabytków. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponuje właściwym budżetem, przeznaczonym właśnie na dotacje celowe związane z remontami takich obiektów.

W kasie wojewódzkiej na całe Pomorskie przeznaczono na takie działania tylko 800 tysięcy złotych, z czego na delegaturę słupską przypada niewiele ponad 100 tysięcy złotych. Tym niemniej można uzyskać dotację na remont takiego obiektu w wysokości od 8 do 20 tysięcy złotych. Należy tylko złożyć odpowiedni wniosek w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego każdego roku.

Regulamin składania wniosków znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, a należy je składać w słupskiej delegaturze tego urzędu przy ulicy Jaracza 6. Przypominamy – w terminie do końca lutego każdego roku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.