K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nieruchome nieruchomości

0

Z interpelacją w sprawie nieruchomości leżących na terenie Słupska, które więcej niż 10 lat nie są w żaden sposób użytkowane, wystąpił do prezydenta miasta radny Kazimierz Czyż. Jego zdaniem nawet jeżeli te obiekty nie są własnością miasta, to ich właściciele przy wykupie podjęli się ich zagospodarowania.

Takich nieruchomości w Słupsku pod względem obszarowym jest sporo. Choćby teren po byłej lokomotywowni PKP, dzisiaj zarośnięty chaszczami i drzewami. Kolejna nieruchomość to obszar po byłej fabryce mebli przy ul. Bolesława Krzywoustego, którą ponad 10 lat temu zakupiła jedna z warszawskich spółek z myślą o wybudowaniu w tym miejscu galerii handlowej, ale potem od zamiaru odstąpiła. Przez tyle lat od rozbiórki fabrycznych zabudowań nic się tam nie dzieje.

Inny obiekt to działka po byłej Fabryce Cukrów „Pomorzanka” pomiędzy ulicami Paderewskiego a Przemysłową, równie zarośnięta, jak dwie poprzednie.

W interpelacji radny Kazimierz Czyż wymienia także inne nieruchomości, w tym te, które opuściło wojsko. Kazimierz Czyż zamierza przyjrzeć się warunkom sprzedaży tych terenów, ale na odpowiedź będzie musiał poczekać, bowiem prezydent jest nieobecny w mieście. Dyskutuje w Barcelonie o ekonomii społecznej i solidarnej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.