K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Otwarcie sali w Rolniczaku

0

Dzisiaj, 10 października, oficjalnie otwarto wyremontowaną salę gimnastyczną Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Obiekt został także doposażony. Na realizację inwestycji potrzebne było 200 tysięcy złotych, które udało się pozyskać ze środków budżetu obywatelskiego.

Od wielu lat starano się o przeprowadzenie kapitalnego remontu i doposażenie dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Projekt przewidujący modernizację obiektu został zgłoszony przez nauczyciela wychowania fizycznego w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie dopuszczono do głosowania i zostało wybrane przez mieszkańców miasta do realizacji.

We wtorek, 10 października, oficjalnie otwarto kompleksowo wyremontowaną salę. W uroczystości przecięcia wstęgi oprócz przedstawicieli władz samorządowych i dyrekcji szkoły uczestniczył również Izydor Malinowski, który jako wieloletni i emerytowany dyrektor Rolniczaka przyznał, że obecnie obiekt wygląda lepiej niż w chwili jego wybudowania w 1992 roku. Zakres prac remontowych był bardzo szeroki.

W ramach 200 tysięcy złotych na projekt wykonane zostały podstawowe prace budowlane – m.in. odnowiono ściany, zamontowano nowe sanitariaty, odzyskano na nowo drewniany parkiet – mówi Marek Bibliw, nauczyciel wychowania fizycznego.

Sala została również doposażona w sprzęt sportowy do uprawiania wielu dyscyplin – piłki siatkowej, piłki ręcznej, futsalu i gimnastyki. Mieszkańcy Lęborka, którzy stają się beneficjentami projektu obywatelskiego, będą mogli korzystać z nowoczesnej sali po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole – codziennie od godziny 16.

W zmodernizowanym obiekcie mogą odbywać się zajęcia dla trzech zespołów ćwiczących, gdyż funkcjonalność i bezpieczeństwo przebywających na sali uległo znacznej poprawie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.