K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Młodzi i zdolni

0

Średnia ocen bliska 6,0 i udział w ogólnopolskich olimpiadach wiedzy – tym mogli pochwalić się najlepsi uczniowie ze Słupska, którzy otrzymali stypendium prezydenta miasta.

Najzdolniejsi uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali stypendia za doskonałe wyniki w nauce. Kryteria przyznawania grantów są bardzo wysokie. Aby otrzymać nagrodę, laureaci ze szkół podstawowych musieli przekroczyć próg ocen 5,5, a gimnazjalnych 5,0. Ponadto pod uwagę brano udział w konkursach i olimpiadach wiedzy.

Łacińska sentencja: scientia est nostra vis, czyli wiedza jest naszą siłą – to drogowskaz dla każdego, szczególnie wtedy, kiedy szukamy dla siebie pomysłu na przyszłość. To taki drogowskaz, który każdego z nas – dorosłego i młodego człowieka – powinien napawać przekonaniem, że niczego w życiu nie osiągniemy bez pracy – powiedziała Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska, która w imieniu Roberta Biedronia wręczała młodzieży wyróżnienia.

Komisja stypendialna zarekomendowała trzydzieścioro uczniów za wyniki w nauce i siedmioro za osiągnięcia artystyczne. Wszyscy stypendyści mogli pochwalić się średnią ocen znacznie powyżej 5,0, a i rzadkością nie był wynik 6,0.

Laureatom przez cały rok szkolny będzie wypłacana co miesiąc subwencja w wysokości 250 złotych. Natomiast artyści otrzymali jednorazowe wsparcie 500-złotowe. Nowością jest przyznanie stypendiów zawodowych dla uczniów kształcących się na kierunkach praktycznych. Zostały one zasponsorowane przez lokalnych przedsiębiorców.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.