K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Akwapark bez wykonawcy

0

Magistrat został zmuszony do wydłużenia postępowania przetargowego na dokończenie akwaparku. W trwającym dotychczas konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

To już trzeci przetarg na dokończenie robót budowlanych akwaparku, a wykonawcy nadal nie udało się wybrać. Do 11 października zainteresowane podmioty miały czas, aby złożyć oferty, ale chętni się nie pojawili. Taki obrót sytuacji sprawił, że magistrat przedłużył termin konkursu. Według włodarzy – na prośbę samych zainteresowanych.

Taką potrzebę zgłaszali oferenci. Mówili, że nie wyrobią się z przygotowaniem dokumentacji. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi 9 listopada, w czwartek, o godzinie 12.15, a nie jak pierwotnie było to planowane 11 października 2017 roku – poinformował prezydent Robert Biedroń.

W poprzednim postępowaniu konkursowym, zakończonym w sierpniu, udało się nawet wyłonić wykonawcę. Wówczas prezydent zwołał nadzwyczajną sesję rady miejskiej, aby uzyskać zgodę na zaciągnięcie większego kredytu. Niestety w trakcie analizy złożonych dokumentów okazało się, że firma nie spełnia wymagań formalnych postępowania i przetarg trzeba było unieważnić.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.