K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Głosowanie rozstrzygnięte

0

Zakończyło się głosowanie nad projektami złożonymi w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok. W poniedziałek, 16 października, dokonano przeliczenia oddanych głosów i ogłoszono wyniki.

 

Znane są wyniki głosowania nad projektami złożonymi w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok, które odbyło się w dniach od 1 do 14 października i zostało przeprowadzone zarówno w papierowej formie, jak i elektronicznej. Ogółem wzięło w nim udział 1.650 mieszkańców miasta, czyli blisko 6 procent uprawnionych do głosowania.

Komisja liczyła głosy na posiedzeniu jawnym, w którym uczestniczyli radni i wnioskodawcy – mówi Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza miasta. – Wszyscy mogli zobaczyć, jak te głosy się rozkładały. Przynajmniej w tym głosowaniu papierowym. Mieliśmy też wyniki głosowania internetowego. Możemy powiedzieć, że w tym roku brało udział w głosowaniu o 180 osób więcej. Zdecydowanie więcej osób głosowało też internetowo.

Jakie projekty z poszczególnych kategorii zostały zakwalifikowane do realizacji? Alicja Zajączkowska informuje, że w pierwszej grupie zadań nieinwestycyjnych najwięcej głosów, bo 306 otrzymał projekt Psia kupa – STOP. Pojemniki na psie odchody. Drugie miejsce zajął projekt Doposażenie w sprzęt oświetleniowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku, a trzecie Spotkanie z historią – festyny, pikniki i gry historyczne. Miejsce czwarte, ale przewidziane do realizacji przypadło projektowi Ruch to zdrowie – popularyzacja gry w piłkę nożną dzieci z AP Diego Lębork.

Zwycięskie projekty w kategorii „małe projekty – zadania inwestycyjne” to bezpieczne przejście dla pieszych przy Armii Krajowej, budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko osiedlowe przy ulicy Komuny Paryskiej oraz wiata rekreacyjno-turystyczna dla mieszkańców Lęborka.

Alicja Zajączkowska dodaje, że wśród dużych projektów inwestycyjnych zdecydowanie najwięcej głosów uzyskał projekt Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę. III etap. Drugi był projekt „Małpi gaj – osiedle Sportowa obok placu zabaw przy basenie „Rafa”. Na miejscu trzecim głosujący umieścili Renowację schodów prowadzących do wieży ciśnień w parku Chrobrego z wykonaniem podjazdu dla wózków, a na czwartym Modernizację placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Lęborku.

Pozostałe projekty, które nie zmieściły się w puli przewidzianej do realizacji, też uzyskały sporą liczbę głosów, tak więc różnica pomiędzy zakwalifikowanymi a tymi, które nie weszły do puli realizacyjnej naprawdę była niewielka – zaznacza Alicja Zajączkowska.

Na wdrożenie w życie wyłonionych w głosowaniu działań przeznaczono w sumie milion złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.