K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przyjaciele wody

0

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy realizuje największy międzynarodowy projekt w swojej historii. Razem z partnerami z siedmiu europejskich krajów uczestniczy w projekcie „Przyjaciele poprzez wodę”.

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy została gminnym centrum międzynarodowej współpracy. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej od września koordynuje akcję „Friends cross the water”. Program dotyczy kwestii malejących zasobów wody pitnej, ale nacisk położono też na inną ważną sprawę. Razem z partnerskimi szkołami z Portugalii, Grecji czy Holandii uczestnicy projektu odpowiedzą na współczesne problemy migracji, zachodzące na Starym Kontynencie. Podejmowane będą tematy związane z masowym napływem osób spoza Europy – z głębi Afryki czy Bliskiego Wschodu. Nie zabraknie także pytań o edukację oraz konsekwencje zmian, jakie w strukturze społecznej krajów europejskich wnoszą imigranci, a także o problemy, którym musi sprostać współczesne szkolnictwo. Przede wszystkim – podkreśla koordynatorka programu Anna Kowalczyk – chodzi także o wzmocnienie roli nauczyciela.

W Kobylnicy odbyło się już pierwsze spotkanie robocze z gośćmi z zagranicy, na którym ustalono harmonogram działań. Każdy z uczestników akcji otrzymał do wypełnienia określone zadania. Następnie na kolejnych wyjazdowych mityngach sprawdzone zostaną osiągnięte w programie postępy. W ramach projektu odbędzie się też wymiana uczniów. – To dla nas przygoda – mówi Anton Hrisel, nauczyciel z Holandii – chcemy, aby i do nas przyjeżdżali uczniowie z innych krajów, abyśmy wspólnie mogli działać.

Program będzie trwał przez dwa lata, do 31 sierpnia 2019 roku. Wtedy to wszyscy partnerzy projektu podsumują swoje zadania.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.