K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sprzedaj mieszkanie miastu

0

Urząd miejski wystartował z akcją nabywania lokali od mieszkańców Słupska. Po punkcie zamiany mieszkań to kolejny pomysł włodarzy, mający wesprzeć potrzeby mieszkaniowe miasta.

Słupsk przystępuje do realizacji nowego programu mieszkaniowego. Miasto, aby zwiększyć pulę posiadanych lokali, będzie na wolnym rynku kupować nieruchomości od osób prywatnych. Urząd miejski rozpoczął już przyjmowanie ofert, które mogą składać właściciele mieszkań.

Władze samorządowe zainteresowane są przede wszystkim nabyciem nieruchomości o powierzchni mieszkalnej 55 mkw., które znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Takie warunki umożliwią szybkie przejęcie mieszkań przez nowych użytkowników z listy oczekujących na przydział lokalu komunalnego bądź pozbawionych dotychczasowego mieszkania ze względu na prowadzone przez miasto inwestycje i konieczność wyburzenia starej tkanki mieszkalnej. Malwina Noetzel-Wszałkowska, kierowniczka referatu gospodarki mieszkaniowej, zaznacza, że atutem będzie podłączenie zbywanego lokum do sieci ciepłowniczej, choć ratusz nie wyklucza także funkcjonowania alternatywnych form ogrzewania, np. gazowego.

Miasto chciałoby przejąć mieszkania jak najszybciej. Do końca tego roku planuje podpisanie aktów notarialnych z oferentami, a już w lutym miałoby odbyć się przekazanie lokali. Szczegóły dotyczące warunków technicznych, które muszą spełniać nieruchomości, znajdują się na stronie internetowej urzędu miasta.

Są tam podstawowe dane techniczne: metraż, liczba pokoi i pomieszczeń, sposób ogrzewania, nakłady inwestycyjne czy koszt utrzymania takiego mieszkania – wymienia przedstawicielka magistratu.

Na zakup lokali mieszkalnych magistrat chce przeznaczyć około 1,5 miliona złotych. Pozwoli to na nabycie po cenie rynkowej kilkudziesięciu mieszkań. Sternicy Słupska argumentują, że koszt takiej inwestycji i tak jest znacznie niższy od wybudowania bloku. Obecnie pomimo prowadzonych remontów pustostanów miastu brakuje około 100 mieszkań.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.