K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kłopotliwy szalet

0

Wrócił temat zamkniętego szaletu miejskiego znajdującego się w centrum Lęborka. Podczas sesji do sprawy niszczejącego obiektu odniósł się Włodzimierz Klata. Radny zauważył, że na terenie miasta niezbędny jest dostęp do publicznej toalety spełniającej standardy sanitarne.


Ze względu na brak odpowiedzi ze strony ratusza na wrześniowy wniosek przedsiębiorców w sprawie uruchomienia szaletów miejskich, temat poruszony został w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lęborku.

Mój niepokój budzi fakt, że we wrześniu tego roku, kilkudziesięciu przedsiębiorców z centrum miasta zatrudniających łącznie około trzystu osób, zwróciło się do pana burmistrza z petycją – mówił radny Włodzimierz Klata. – Przedstawili oni konkretne fakty dotyczące osób, które wchodzą do ich lokali tylko po to, aby się załatwić, bi nie ma w pobliżu miejskich szaletów. Utrudniają im życie. Niestety, nie otrzymali odpowiedzi na swoje pismo.

Radny po raz kolejny sygnalizował zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę funkcjonowania ogólnodostępnej toalety miejskiej. Przy czym nawiązał do obecnego stanu szaletu znajdującego się przy placu Pokoju w Lęborku, który przeznaczono do rozbiórki. Włodzimierz Klata uważa, że stan budynku świadczy o tym, że był on nienależycie konserwowany, nie reagowano na dziury w dachu i po latach bezczynności wszystko zaczęło niszczeć.

Włodzimierz Klata ponownie zwrócił uwagę na poziom higieny w toaletach przewoźnych toi-toi. Są brudne i śmierdzące, a na dodatek nieogrzewane. Radny chciałby, aby tematu miejskiego szaletu nie zamiatano pod dywan. Przyczynkiem do tej uwagi była wcześniejsza wypowiedź przedstawiciela władz miejskich, który stwierdził, że w ratuszu jest toaleta i można z niej korzystać. Tymczasem po godz. 16 nikt osoby postronnej do ratusza nie wpuści. Nie mówiąc już o dniach wolnych od pracy czy świętach.

Radny zaapelował do władz miasta o pochylenie się nad tematem uruchomienia miejskiego szaletu na miarę XXI wieku. Zwrócił się też z pytaniem dotyczącym stan higienicznego w mobilnych toaletach oraz kosztów związanych z ich bieżącą obsługą. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.