K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kary dla rajców

0

Rajcom za nieobecności na zebraniach rady może grozić obniżenie pobieranej diety. Taką karę dla samorządowców przewiduje projekt uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, który w przyszłym tygodniu trafi pod głosowanie.

Zgodnie z projektem uchwały radni będą ponosić konsekwencje swoich nieobecności. Za niestawienie się na zebraniu rady miejskiej lub jej komisji dieta rajców będzie obniżona o 20 procent. Każdorazowo radny o spóźnieniu lub konieczności opuszczenia obrad będzie musiał poinformować przewodniczącego rady. Natomiast jeśli w ciągu miesiąca nie pojawi na żadnym posiedzeniu komisji lub sesji, musi liczyć się z odebraniem całego przysługującego wynagrodzenia za ten okres.

Nieobecności rajców to nic nowego, ale problem z lekceważeniem przez nich swoich obowiązków dostrzeżono niedawno. Na sierpniowym posiedzeniu rady ledwie udało zebrać się kworum, a komisja finansów musiała zostać odwołana, bo większość jej członków nie przyszła na spotkanie. Zapisy uchwały mają w zamyśle jej twórców zdyscyplinować samorządowców oraz podnieść jakość ich pracy, świadczonej na rzecz mieszkańców miasta.

Ponadto projekt poświęcono też zmianie zasady naliczania wynagrodzeń dla przewodniczących komisji branżowych. Rocznie samorząd na diety przeznacza 340 tysięcy złotych. Miesięczne uposażanie radnego wynosi tysiąc złotych. Więcej otrzymują przewodniczący i wiceprzewodniczący rady – do dwóch tysięcy złotych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.