K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ankiety dwie

1

Magistrat chce ponownie przeprowadzić wśród pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku ankietę na temat mobbingu. Tym razem audyt zostanie zlecony zewnętrznej firmie.

Informacje o tym, że w słupskiej bibliotece nie dzieje się najlepiej, pojawiały się już od jakiegoś czasu. W połowie grudnia radni zapytali w ankiecie pracowników książnicy o jakość pracy i relacji z kierownictwem jednostki. Wyniki badania postawiły dyrektorkę placówki w złym świetle. Prawie 90 procent osób, które wypełniły kwestionariusz, odpowiedziało, że przynajmniej raz spotkało się z mobbingiem ze strony przełożonej. Aż 66 procent przyznało, że regularnie było celem ataków. Ratusz nie uznaje jednak wniosków audytu za wiążące.

Od razu bardzo wyraźnie chcę zdystansować się od tzw. ankiety, która została przeprowadzona – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Dystansuję się bardzo wyraźnie, co zresztą zgłosiłam na komisji, ponieważ nie jest to dokument, nie jest to w żaden sposób badanie zestandaryzowane.

W odpowiedzi na wyniki ankiety magistrat powołał zespół do określenia wewnętrznych przyczyn konfliktu w bibliotece. Komisja również stwierdziła nieprawidłowości i zauważyła, że sytuacja jest kryzysowa. Obecnie ratusz rozważa ponowne przeprowadzenie badania ankietowego pracowników.

W tej chwili negocjujemy możliwość powierzenia zadania – usługi – zewnętrznej firmie audytorskiej, która dokona badania standardowego, czyli narzędziami dopuszczonymi do tego typu sytuacji, tak aby zdiagnozować, na czym polega konflikt i ewentualnie zarekomendować jego rozwiązanie – informuje wiceprezydent miasta.

Konkluzję z zewnętrznego audytu poznamy za mniej więcej trzy tygodnie. Na jej podstawie magistrat chce podjąć odpowiednie działania. Do tego momentu w placówce na pewno nie dojdzie do żadnych zmian. Na razie dyrektorka biblioteki pozostaje na zwolnieniu lekarskim, a obowiązki pełni jej zastępca.

(opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz